BRS Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Hazel Pamela Del Bando is de dynamische ‘manager cooperative affairs’ van de spaar-en kredietcoöperatie K-Coop in de Filippijnen. Zij poseert in de fruitkraam van Melanie Lectura, één van de leden van haar coöperatie die dankzij kleine agri-leningen van K-Coop en hard werken een succesvolle boerderij heeft. Deze foto is gemaakt om de cocktail/mocktail workshop van de NGO Trias te promoten. In deze workshop leer je aan de hand van de ingrediënten meer over het leven van de boeren en de rurale ondernemers waarmee Trias en BRS samenwerken.

Jaarverslag 2023

[ 2 ] - Jaarverslag 2023 Brief van de voorzitter 04 BRS in de wereld 06 De coöperatieve spirit in de Filipijnen 10 Workshop in Senegal, Zuid-Zuid uitwisseling 12 De wereld van BRS 2023 14 BRS VZW 19 Balans (in euro) 20 Resultatenrekening (in euro) 20 Resultaatverwerking (in euro) 20 Toelichting 21 Steun BRS 22 Inhoudstafel

Jaarverslag 2023 - [ 3 ] BRS Microfinance Coop 23 Investeren in landbouw, coöperaties en Afrika i.s.m. Fefisol II 24 Deugdelijk bestuur 26 Aandeelhouderschap 26 Bestuursorgaan 26 Investeringscomité 27 Adviserende rol van Incofin IM en Alterfin 28 Commissaris 28 Verslag van het bestuursorgaan 28 Onze missie 28 Balans 28 Resultatenrekening 32 Resultaatverwerking 33 Sociale performantie 33 Risico’s en onzekerheden 33 Risicobeheersing 35 Bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden voor de NRC 36 Verslag van de commissaris 40 Verslag over de jaarrekening 40 Overige door de wet- en regelgeving gestelde eisen 42 Jaarrekening per 31.12.2023 43 Balans na winstverdeling (in euro) 44 Resultatenrekening (in euro) 45 Resultaatverwerking (in euro 45 Toelichting (in euro) 46 Waarderingsregels 49 Bijkomende informatie 49 Colofon 50 Cera en KBC, partners van BRS 51

[ 4 ] - Jaarverslag 2023 Brief van de voorzitter Dit is mijn eerste brief als voorzitter van BRS VZW en BRS Microfinance Coop, een opdracht die ik met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid opneem. Enthousiasme dat ik vanuit mijn familiale achtergrond heb meegekregen van toen ik als tiener de projecten van de NGO Ieder Voor Allen leerde kennen, in verre uithoeken van de wereld. Projecten waar “bevlogenen” zich met veel zin voor ondernemerschap en een groot hart voor engageerden. Een enthousiasme dat me later, bij Incofin Investment Management, naar India, Afrika en Zuid-Amerika bracht op bezoek bij zéér dynamische en positief ingestelde partnerorganisaties. Nieuwsgierigheid ook, naar hoe we ons kunnen aanpassen in een snel evoluerende wereld, in het Zuiden en het Noorden, en de missie van BRS verderzetten. Waar we met gedeelde visie en door samenwerking met vereende krachten onze sociale impact kunnen vergroten. Terugblikkend naar 2023 zijn er een aantal hoogtepunten en zekerheden die ik graag onder jullie aandacht wil brengen: • Het terug aanknopen met regelmatige projectbezoeken zorgde in 2023 voor een sterke en intensieve samenwerking met onze partners in het Zuiden; • De workshop agri-finance in Senegal met nadruk op Zuid-Zuid uitwisseling was een succes en knoopt aan met de roots van BRS; • De nieuwe samenwerking in de Filippijnen heeft onze vorming en adviesverlening in Azië opnieuw geactiveerd; • Het enthousiasme van onze vrijwilligers, bijna allemaal huidige of voormalige KBCmedewerkers is en blijft een belangrijke onderscheidende troef van onze werking.

Steun en know-how delen met regio’s in volle ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van ons allen waar ik maar al te graag mijn schouders onder zet. Frederik Vandepitte Jaarverslag 2023 - [ 5 ] Met BRS Microfinance Coop verstrekten we één nieuwe lening van 0,7 miljoen euro aan Union El Ejido in Ecuador en gaven we goedkeuring voor 5,5 miljoen euro investeringen in 3 microfinancieringsfondsen.. Solidair en geëngageerd zetten BRS en haar vrijwilligers en sympathisanten zich elke dag opnieuw in om via microfinancieren en microverzekeren te helpen de levenskwaliteit van boeren en rurale ondernemers in het Zuiden duurzaam te verbeteren, al meer dan 31 jaar. Ik wil allen die hebben bijgedragen tot dit resultaat bedanken in naam van de Raad van Bestuur. Tot slot wil ik in het bijzonder Franky Depickere bedanken voor zijn leiderschap en inspiratie, die hij 17 jaar lang ten dienste heeft gesteld van BRS VZW en BRS Microfinance Coop, partners en betrokkenen. We zetten het werk verder, verder bouwend op sterke fundamenten. Met vriendelijke groeten, Frederik Vandepitte Voorzitter

[ 6 ] - Jaarverslag 2023

BRS in de wereld Jaarverslag 2023 - [ 7 ]

[ 8 ] - Jaarverslag 2023 BRS VZW BRS VZW werkt samen met partners in het Zuiden om de levenskwaliteit van de rurale boeren en ondernemers duurzaam te verbeteren. BRS VZW geeft steun, niet alleen met geld, maar vooral met coaching en met trainingen voor de medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen. In 2023 steunde BRS VZW 15 projecten in 8 landen. Projectfinanciering: Internationale projecten: 293.698 euro Adviesverlening & Vorming 491 dagen adviesverlening en vorming (BRS VZW) 82 dagen vorming via Microfact 225.937 euro (inclusief Microfact) € Onze ngo-partners: Serinsa Union El Ejido Hermes Gaibor PilarH Honduras Nicaragua Ecuador San Antonio

Jaarverslag 2023 - [ 9 ] BRS Microfinance Coop BRS Microfinance Coop investeert via leningen in gespecialiseerde microfinancieringsorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en via investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen. Deze coöperatie is een gezamenlijk initiatief van BRS VZW, KBC en Cera. Op 31.12.2023 had BRS Microfinance Coop 2,5 miljoen euro aan uitstaande leningen bij drie microfinancieringsinstellingen en 8,2 miljoen euro in de gespecialiseerde microfinancierings-fondsen Incofin, Alterfin, EIBF, Fefisol II en Triodos Microfinance Fund*. * sinds januari 2024 ’Let your figures talk‘ is de slogan van Microfact. Microfinancieringsinstellingen kunnen bij Microfact terecht voor expertise om hun cijfers beter te evalueren en hierover transparant te communiceren met iedereen die bij de organisatie betrokken is. Via de website www.microfact.org kun je de Microfact software gratis downloaden. Daarnaast beschikt Microfact over een netwerk van trainers die je rechtstreeks kunt boeken. Wasasa RCPB U-IMCEC CGAT Hofokam Buusaa Gonofaa Madfa Sacco EBO Sacco CLIMBS GSAC K-Coop Light Microfinance Indië Filipijnen Burkina Faso DR Congo Ethiopië Oeganda Senegal

FOTO [ 10 ] - Jaarverslag 2023 Alone I am weak but together we are strong Professionals onder elkaar Gretel: “Ik ben een echte reisduif en bezocht al veel landen in het Zuiden. Mijn bezoeken daar aan lokale projecten en ngo’s voedden mijn interesse in vrijwilligerswerk. Iets doén betekent zoveel meer dan een cheque uitschrijven. Deze BRS-vacature bood me die kans.” Heidi: “Een reisduif ben ik zeker niet. Maar 10 jaar geleden ben ik met BRS op inleefreis geweest in Peru, vanuit mijn interesse voor de werking van coöperaties. Daar ben ik in contact gekomen met MFI’s. Sinds die reis wist ik: ooit wil ik iets doen voor BRS.” Gretel: “Mijn eigen visie sluit ook mooi aan bij hoe BRS zo’n opdracht ziet. Wij gaan niet naar ginder om als ‘slimme westerling’ te zeggen hoe het moet.” Heidi: “De Filipijnse medewerkers zijn trouwens zelf echte professionals. Collega’s, waarmee we onze kennis, ervaring en instrumenten delen.” Shitty process Gretel: “De vraag naar ondersteuning op vlak van procesverbetering kwam trouwens van hen zelf. Onder druk van de concurrentie met digitale kredietaanbieders willen ze hun processen versnellen.” Heidi: “In eerste instantie dachten zij dat digitalisering hiervoor de oplossing zou zijn. Maar: “If you digitize a shitty process, then you’ll end up with a shitty digital process.” Daarom hebben wij er bij hen op aangedrongen om eerst te kijken naar de efficiëntie van hun processen.” Processen, audits, risico’s. Daar weten Heidi Jansen en Gretel Laureys àlles over. Bij KBC zijn ze er al heel wat jaren dagelijks mee bezig. Toen BRS voor twee Filipijnse microfinancieringsinstellingen (MFI’s) op zoek was naar expertise rond procesverbetering meldden beide dames zich spontaan aan als vrijwilliger. Begin december 2023 vertrokken ze naar Manilla, voor een workshop met coöperaties K-Coop en GSAC.

Jaarverslag 2023 - [ 11 ] Gretel: “Als je proces niet goed loopt en je gaat het gewoon digitaliseren, gaat het niet per se sneller of beter gaan. Hen daarvan bewust maken, was een belangrijke eerste stap.” Mijn auto start niet Heidi: “Pas daarna konden we werken aan efficiëntere procedures. Hiervoor moet je eerst de bestaande flow in kaart brengen. De tools die we hen hiervoor aanreikten, oefenden ze in kleine groepjes.” Gretel: “Omdat je de essentie van een techniek beter begrijpt als je die toepast op een heel ander domein, gingen die oefeningen niet meteen over hun kredietprocessen. Stel, zeiden we, je auto start niet. Waarom niet? Omdat er geen benzine in de tank zit. Hoe komt dat? We zijn vergeten te tanken. Hoe komt het dat je dat vergeten bent? …. En zo verder. Tot je uiteindelijk ontdekt dat de benzinemeter niet werkt. Pas dan kom je bij de échte oorzaak van het probleem, daar waar je het moet oplossen.” Waarom? Waarom? Waarom? Heidi: “Met deze oefening leerden we hen dat je bij alle stappen in een proces moet vragen naar het waarom? En dat je moet blijven en blijven doorvragen: ‘why?’. Waarom is dat zo? We hebben daar zo op gehamerd dat ze na een tijdje op alles wat we zeiden reageerden met “But whyyyy?”. Al lachend, maar ondertussen hadden ze het wel helemaal begrepen.” Gretel: “Later hebben we die techniek toegepast op een aantal knelpunten in de processen rond een kredietaanvraag. Zoals bv. de efficiëntie van controles. Of het grote aantal in te vullen formulieren. Daar kwamen ze uiteindelijk zelf met de vraag of al die documenten eigenlijk wel nodig zijn. Pas als je dat weet, heeft het zin om over digitalisering te praten.” Ontroerd Gretel: “Wat me meest raakte tijdens onze opdracht was het enthousiasme van alle deelnemers. Sommigen van hen zijn kinderen van coöperanten, die dankzij microkredieten konden studeren. Zij zijn doordrongen van het belang van microfinanciering en geven de kennis die ze tijdens hun studies opbouwden heel bewust weer terug aan de coöperatie. Dat is zo mooi.” Heidi: “Ik was heel ontroerd door de coöperatieve eed in de vrouwencirkels, groepen van vrouwelijke kredietnemers. Zij openen elke bijeenkomst met de plechtige gelofte om in coöperatieve geest samen te werken. “I believe in the cooperative. Alone I am weak but together we are strong….” Het was een bijzondere ervaring om daarbij aanwezig te mogen zijn. Eigenlijk zou ik iedereen aanraden om zich als vrijwilliger te engageren. Je helpt niet alleen anderen, je wordt er zelf ook gelukkig van!” If you digitize a shitty process, then you’ll end up with a shitty digital process. Heidi Jansen

[ 12 ] - Jaarverslag 2023 Workshop in Senegal, Zuid-Zuid uitwisseling 60 tot 80% van de bevolking in Afrika is actief in landbouw “Het is belangrijk om na te denken over de manier waarop landbouwfinanciering werkt, zeker als je weet dat tussen de 60 en 80 procent van de bevolking in Afrika actief is in de landbouw. Het is dus cruciaal om aangepaste financiering en ondersteuning te bieden aan de meerderheid van de bevolking.” aldus een van de deelnemers. Dat is dan ook exact wat we met BRS in samenwerking met Cera, KBC, CBC en UIMCEC verwezenlijkten. De 4-daagse workshop bestond uit verschillende onderdelen. Er werden presentaties met theorie gegeven en daarna werd er vooral samen gebrainstormd om uitdagingen aan te pakken. Want waarom werkt iets in het ene land wel, en in het andere land niet? En hoe zou het dan in het andere land wel kunnen werken? Die Zuid-Zuid-kruisbestuiving wilden we stimuleren. Niet wij die kant-en-klare oplossingen komen brengen, maar wel leren van elkaar en als team samen waardevolle oplossingen bouwen. Behoeften van de klant centraal stellen Twee jonge tuinders waar ze langsgingen, waren Cheikh Niass en Aliou Lo. Tijdens een reis naar Burkina Faso raakten zij geïnspireerd door een tuinder die zijn groenten kweekt met druppelirrigatie. Hun besluit stond vast: terugkeren naar hun geboorteland om zelf tuinder te worden. Met een microkrediet van UIMCEC, investeerden ze in waterbesparende ingrepen die ook hun oogst ten goede komt. Een waterput met een pomp op zonneenergie pompt het water via een netwerk van buizen doorheen het veld. De planten krijgen via druppelaars individueel de exacte hoeveelheid water die ze nodig hebben. In het hete klimaat is de verdamping op die manier minimaal. Met verschillende ideeën naar huis “Als we iedereen met één of twee goede ideeën die ze in praktijk kunnen brengen naar huis kunnen sturen, is onze taak volbracht”. Het opzet van de workshop is alvast geslaagd. De combinatie van theorie, brainstormsessies in grote en kleine groep en bezoeken aan klanten blijkt een gouden mix. Voor herhaling vatbaar dachten we, en in februari 2024 mochten we opnieuw een succesvolle editie afsluiten. De spaar- en kredietcoöperatie EBO Sacco uit Mbarara (Oeganda) trad op als gastorganisatie. De praktische uitwisseling met de MFI’s uit Oeganda, Kameroen, Rwanda, Kenia en Ethiopië zorgde opnieuw voor een kruisbestuiving van ideeën. In mei 2023 vond een bijzondere workshop plaats in Senegal. BRS bracht samen met UIMCEC maar liefst 27 verantwoordelijken van 10 verschillende microfinancieringsinstellingen samen. Het doel? 4 dagen lang inspireren en geïnspireerd worden, ervaringen uitwisselen en kijken waar het beter kan op het vlak van landbouwfinanciering. Mijn groenten verbruiken een minimum aan water en een maximum aan zon! Aliou Lo

Jaarverslag 2023 - [ 13 ] BRS jaaroverzicht 2023

[ 14 ] - Jaarverslag 2023 De wereld van BRS 2023 - wereldwijd 86 vrijwilligers om samen met BRS wereldwijd impact te creëren 70% van onze partners is een spaar- en kredietcoöperatie

Jaarverslag 2023 - [ 15 ] Ecuador, Uganda: risk management, ICTdigitalization, processes, coop governance, HR, audit, business planning, (bank)- insurance, marketing Video: “De wereld van BRS 2023” Nieuwe partners in de Filipijnen: K-Coop, GSAC en CLIMBS

[ 16 ] - Jaarverslag 2023 Via partners bereiken we 1.015.829 boeren en rurale ondernemers wereldwijd Nieuwe workshop over agrifinanciering in Senegal De wereld van BRS 2023 - wereldwijd

Jaarverslag 2023 - [ 17 ] De wereld van BRS 2023 - België BRS Quiz bij KBC Notenkrakkenfeest Cera: spelenderwijs de link leggen tussen grondstof en afgewerkt product. Kariténoten worden schoonheidsproducten, cacaobonen worden chocolade,..

[ 18 ] - Jaarverslag 2023 BRS dankt zijn vrijwilligers BRS Cocktail/Mocktail workshop De wereld van BRS 2023 - België CBC-Ontbijt in Namen

BRS VZW

[ 20 ] - Jaarverslag 2023 Resultatenrekening (in euro) Resultaatverwerking (in euro) Bedrijfsresultaat -106.938 372.496 Brutomarge -102.746 376.698 Omzet 148.999 176.987 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 289.459 509.356 Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 579.303 325.942 Andere bedrijfskosten 4.192 4.202 Financiële opbrengsten 33.661 69 Recurrente financiële opbrengsten 33.661 69 Financiële kosten 1.285 341 Recurrente financiële kosten 1.285 341 Resultaat van het boekjaar -74.561 372.224 Te bestemmen winst of verlies 1.367.455 1.442.016 Te bestemmen winst of verlies van het boekjaar -74.561 372.224 Overgedragen winst of verlies van het vorige boekjaar 1.442.016 1.069.792 Over te dragen winst of verlies 1.367.455 1.442.016 Balans (in euro) Activa 2.628.405 2.726.196 Vaste activa 323.104 323.104 Financiële vaste activa 323.104 323.104 Vlottende activa 2.305.301 2.403.092 Vorderingen op ten hoogste één jaar 9.331 0 Handelsvorderingen 9.331 0 Geldbeleggingen 2.050.000 0 Liquide middelen 228.819 2.399.826 Overlopende rekeningen 17.151 3.266 Passiva 2.628.405 2.726.196 Eigen vermogen 2.567.455 2.642.016 Fondsen van de vereniging 700.000 700.000 Bestemde fondsen en andere reserves 500.000 500.000 Overgedragen resultaat 1.367.455 1.442.016 Schulden 60.950 84.180 Schulden op ten hoogste één jaar 60.950 84.180 Leveranciers 11.200 49.874 Belastingen 5.873 0 Overige schulden 43.877 34.306 2023 2023 2023 2022 2022 2022

Jaarverslag 2023 - [ 21 ] Toelichting BALANS Op afsluitdatum bedraagt het balanstotaal 2.628.405 euro. Het belangrijkste gedeelte van de activazijde zijn de vlottende activa (2.305.301 euro). Deze omvatten in hoofdzaak de termijnbeleggingen en de liquide middelen van BRS. De financiële vaste activa (323.104 euro) betreffen de deelnemingen van: • Alterfin (boekwaarde: 2.500 euro) • Incofin (boekwaarde: 2.604 euro) • BRS Microfinance Coop (boekwaarde: 318.000 euro). Het voornaamste bestanddeel van de passivazijde is het eigen vermogen (2.567.455 euro) dat in 2023 afneemt met 74.561 euro. Deze afname is te verklaren door het verlies van het boekjaar. De schulden op ten hoogste één jaar (60.950 euro) betreffen: • de handelsschulden, meer bepaald ontvangen maar nog niet betaalde facturen van boekjaar 2023 alsook geraamde nog te ontvangen facturen • de nog verschuldigde BTW • overige schulden, voornamelijk schulden van projecten. RESULTATENREKENING NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN De resultatenrekening sluit met een negatief resultaat van 74.561 euro. De bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak: • bruto opbrengsten van de tombola’s van Cera (133.448 euro) • vormingen (15.552 euro) • giften (289.459 euro). De brutomarge bedraagt -102.746 euro en is het saldo van de bedrijfsopbrengsten (476.556 euro) en de diensten en diverse goederen (579.303 euro). De diensten en diverse goederen (579.303 euro) worden aan de volgende kostenplaatsen toegewezen: • communicatie: 19.965 euro • werkingskosten: 15.638 euro • projecten en financiële dienstverlening: 379.602 euro • adviesverlening: 89.759 euro • vorming: 69.392 euro • organisatie en prijzen tombola: 4.945 euro. De andere bedrijfskosten (4.192 euro) betreffen onder andere de betaalde Patrimoniumtaks, de kosten met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en publicaties in het Belgisch Staatsblad. De financiële opbrengsten (33.661 euro) omvatten hoofdzakelijk de rente van de termijnbeleggingen. De financiële kosten (1.285 euro) hebben voornamelijk betrekking op kosten voor niet-Europese overschrijvingen. De verplichtingen met betrekking tot reeds goedgekeurde projecten, waarvan de uitvoering en de uitbetaling in de volgende boekjaren zal plaatsvinden, bedragen op afsluitdatum 420.000 euro.

[ 22 ] - Jaarverslag 2023 Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. IBAN-nummer: BE07 7300 0700 0766 BIC (swift): KREDBEBB Als lid van de Vereniging voor Ethiek in Ethische Fondsenwerving VZW (RE-EF) onderschrijft BRS de ethische code. Daarmee beloven we dat we op een ethische manier fondsen werven. Je beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat de schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste jaarlijks geïnformeerd worden over de besteding van de verworven fondsen. Dat doen we onder meer via dit jaarverslag. Meer info vind je op www.brs.coop en www.re-ef.be. een gift te doen zelf een activiteit te organiseren BRS op te nemen in je testament Je kunt BRS steunen door: Steun BRS Met jouw bijdrage geef je rurale ondernemers en boeren in het Zuiden de kans om het heft in eigen handen te nemen en een toekomst te creëren voor hun gezin.

BRS Microfinance Coop

[ 24 ] - Jaarverslag 2023 Investeren in landbouw, coöperaties en Afrika i.s.m. Fefisol II Met deze investering engageren we ons tot 2034. Dit engagement op lange termijn past in onze coöperatieve visie en maakt het mogelijk om degelijke en duurzame relaties met nieuwe partners op te bouwen. Op het terrein kan dit fonds rekenen op de ervaring van Sidi en Alterfin. In december 2023 investeerde BRS Microfinance Coop via Fefisol II 500.000 USD in Fortune Credit in Kenia. Deze microfinancieringsinstelling was in 2023 één van de laureaten van de European Microfinance Award voor hun uitmuntende resultaten op vlak van financiering voor voedselzekerheid en voeding. Sterke focus op milieu Fortune Credit is een van de weinige MFI’s met een sterke focus op het milieu. Meer dan 20% van de portefeuille is gewijd aan producten die de beperking In 2023 investeerde BRS Microfinance Coop 1,5 miljoen euro in Fefisol II. Fefisol II (Fonds Européen de Financement Solidaire pour l’Afrique) beantwoordt perfect aan de 3 basiscriteria van ons investeringsbeleid. Basiscriteria Resultaat op 31/12/2023 > 50% in microfinancieringsinstellingen 67% > 50% in Afrika – Latijns-Amerika – ZO Azië 100% in Afrika > 50% in rurale gebieden 72% in rurale gebieden

Jaarverslag 2023- [ 25 ] van en aanpassing aan het klimaat bevorderen. De groene financieringsproducten omvatten kooktoestellen op schone energie, verlichting op zonne-energie, broedmachines voor eieren op zonne-energie en irrigatiepompen/kits op zonne-energie, biogasvergisters en elektrische motorfietsen. BRS nodigde het team van Fortune Credit daarom uit om hun praktische ervaringen te delen op de agrifinance workshop die we organiseerden in Oeganda in februari 2024. Een mooi voorbeeld van synergie tussen de activiteiten van BRS VZW en BRS Microfinance Coop. De agrifinance workshop in Oeganda was gebaseerd op de Franstalige workshop die BRS in 2023 in Senegal organiseerde (zie p.14). Over deze training maakte Cera-vlogster Alexandra Gadzina een videoreportage. Scan deze code om de videoreportage te bekijken

[ 26 ] - Jaarverslag 2023 BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal negen leden: • minimaal één en maximaal twee bestuurders gekozen uit de houders van de A-aandelen (bestuurders A); • minimaal vier en maximaal zes bestuurders uit de door de houders van de C-aandelen voorgedragen kandidaten (bestuurders C); • maximaal één externe bestuurder (expert), die al dan niet vennoot is, vrij gekozen door de Algemene Vergadering (bestuurder E). Deugdelijk bestuur AANDEELHOUDERSCHAP De inbreng in BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam, met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1593 particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cv, BRS VZW en KBC Bank nv (houders van C-aandelen). De particuliere (A-)vennoten hebben gezamenlijk een bedrag van 4.285.000 euro ingebracht. Op 31 december 2023 telde het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop zes leden: één bestuurder A, vier bestuurders C en één bestuurder E. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder C is onbeperkt hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder A of E vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het negende opeenvolgende bestuursjaar. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt steeds gekozen uit de bestuurders C. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De gemiddelde inbreng per particuliere vennoot bedraagt 2690 euro. De C-aandelen vertegenwoordigen 17.500.000 euro van de totale inbreng. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van mei. De Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop vond op 10 mei 2023 plaats op de zetel van BRS, Muntstraat 1, Leuven.

Jaarverslag 2023- [ 27 ] Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuursorgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2023 onder meer volgende topics: • opvolging van de investeringen: portefeuille uitstaande leningen en nieuwe investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen zoals EIBF (Symbiotics), Fonds Européen de Financement Solidaire II (Fefisol II), en Triodos Microfinance Fund; • voorbereiding van de Algemene Vergadering van 10 mei 2023; • netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop; • rapportering over uittredingen vennoten 1H2023. Samenstelling bestuursorgaan BRS Microfinance Coop op 31.12.2023 Het bestuursorgaan vergaderde in totaal twee keer in 2023. Op 17 april en 21 november kwam het bestuursorgaan bij elkaar. Daarnaast gaven de bestuurders in maart schriftelijk goedkeuring voor de agenda van de Algemene Vergadering en verleenden ze in november en december hun schriftelijke goedkeuring voor twee investeringsvoorstellen. De Raad van Bestuur besloot op 31 januari 2024 unaniem om, in toepassing van de statuten, Frederik Vandepitte met ingang van 1 februari 2024 te coöpteren als nieuwe bestuurder C, in opvolging van Franky Depickere. De Raad van Bestuur heeft hem eveneens aangesteld als nieuwe voorzitter. Naam Hoedanigheid Einde huidige mandaat Aanwezigheden Lieven Boone Bestuurder A 2025 2 Franky Depickere (voorzitter) Bestuurder C 2024 (tot 31/01/2024) 2 Stephan Olaerts (gedelegeerd bestuurder) Bestuurder C 2024 2 Koen Schrever Bestuurder C 2024 2 Bart Verbeek Bestuurder C 2025 2 Hugo Vanderpooten Bestuurder E 2025 1 INVESTERINGSCOMITÉ Er werd een Investeringscomité opgericht, dat zelfstandig investeringsbeslissingen kan nemen binnen de door het bestuursorgaan uitgezette krijtlijnen. Het Investeringscomité wordt aangesteld door het bestuursorgaan en bestaat uit een gekwalificeerd team met een ruime expertise op het gebied van financiële en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met de sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de evolutie en het beheer van alle risico’s op de voet. Op balansdatum bestond het Investeringscomité uit volgende leden: • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors • Hugo Vanderpooten Het mandaat van de leden van het Investeringscomité is onbezoldigd.

[ 28 ] - Jaarverslag 2023 ADVISERENDE ROL VAN INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT EN ALTERFIN COMMISSARIS De investeringsportefeuille van BRS Microfinance Coop wordt geadviseerd door Incofin Investment Management (Incofin IM) en sinds 2023 ook door Alterfin. Beide organisaties hebben een uitgebreide ervaring met microfinanciering in internationale markten en het onderhouden van banden met investeerders wereldwijd. Ze streven een ‘double bottom line’-aanpak na en hebben dus aandacht voor zowel financiële als sociale performantie. Ze zorgen, naast de grondige doorlichting van investeringsdossiers (‘due diligence’), voor de opvolging van de organisaties in de portefeuille van BRS Microfinance Coop, conform het investeringsbeleid. Voor hun werkzaamheden inzake de investeringsdossiers, die ze aanreiken en opvolgen, ontvangen ze een vergoeding van BRS Microfinance Coop. In november 2023 werd een eerste investering aangebracht door Alterfin en participeerde BRS MF Coop in een lening van Alterfin aan onze Ecuadoriaanse partner Union El Ejido. De externe controle wordt uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft Kenneth Vermeire aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Verslag van het bestuursorgaan ONZE MISSIE BALANS BRS Microfinance Coop streeft een sociaal doel na en heeft geen oogmerk tot winstmaximalisatie. Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin om duurzame ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te bevorderen en in het bijzonder om via microfinancieren en microverzekeren de toegang tot financiële diensten te verbeteren voor rurale ondernemers en boeren in het Zuiden, om hen zo kansen te bieden om een toekomst voor zichzelf en hun gezin op te bouwen. Respect voor iedereen, solidariteit en samenwerking zijn waarden die BRS Microfinance Coop hierbij ter harte neemt in haar volledige werking. De vennootschap realiseert haar doelstelling onder meer door: • het toestaan van leningen of borgstellingen, onder om het even welke vorm en in eender welke valuta, aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s), microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen die financiële diensten aanbieden; Eind 2023 bedroeg het balanstotaal van BRS Microfinance Coop 22,1 miljoen euro, ten opzichte van 22,1 miljoen euro eind 2022. Hierna lichten we de diverse activa- en passivaposten verder toe. • rechtstreekse en/of onrechtstreekse investeringen in microfinancieringsinstellingen, microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen die financiële diensten aanbieden; • de capaciteit van genoemde organisaties te versterken dankzij expertise en coaching op vlak van bankieren, verzekeren en coöperatief beheer; • investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen (met focus op MFI’s, Latijns-Amerika en Afrika en klanten in rurale gebieden). Hiermee brengt BRS Microfinance Coop verslag uit over het boekjaar 2023 en vraagt aan haar vennoten goedkeuring over de jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december 2023. Het bestuursorgaan heeft toezicht gehouden op de activiteiten van de vennootschap met specifieke aandacht voor haar sociale doelstelling.

Jaarverslag 2023- [ 29 ] Een bedrag van 5,3 miljoen euro aan leningen kwam in 2023 op eindvervaldag en werd effectief terugbetaald. De portefeuille van BRS Microfinance Coop bestond eind 2023 uit leningen aan drie microfinancieringsorganisaties in drie verschillende landen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De achterstallige lening aan Progresemos in Mexico werd al in 2021 volledig afgeschreven. In 2023 werd er één nieuwe lening verstrekt aan Union El Ejido in Ecuador. In de loop van 2024 zal 1,8 miljoen euro van de verstrekte leningen vervallen. Conform het goedgekeurde beleid van 2021, werden de investeringen in microfinancieringsfondsen verder opgetrokken van 2,6 miljoen euro naar 8,1 miljoen euro via investeringen in EIBF-Symbiotics (1 miljoen euro), Fefisol II (1,5 miljoen euro) en het Triodos Microfinance Fund (3 miljoen euro). Deze laatste investering werd in december 2023 goedgekeurd. De effectieve intekening vond in januari 2024 plaats. 5,0 10,0 Evolutie investeringen Bedrag (in miljoenen euro) Fundeser Nicaragua 1,1 Komida Indonesië 1,5 One Puhunan Filipijnen 1,1 LOLC Cambodja 0,9 Light Indië 1,4 MF Fondsen 2,6 PilarH Honduras 1,1 BH-waarde 01-2024 PilarH Honduras 0,4 Union El Ejido - Ecuador 0,7 MF fondsen 8,1 Light Indië 1,4 Portefeuille Leningen aan Microfinancieringsorganisaties Kapitaalparticipaties in Microfinancieringsfondsen Deze grafiek geeft de samenstelling van de portefeuille weer op 31.01.2024 en maakt de vergelijking met de portefeuille op 31.12.2022. BH-waarde 2022

[ 30 ] - Jaarverslag 2023 In juni 2016 tekende BRS Microfinance Coop voor een bedrag van 0,6 miljoen euro in op het kapitaal van Incofin cvso, een Belgische coöperatie die het lokale ondernemerschap in ontwikkelingslanden wil ondersteunen door te investeren in microfinancieringsorganisaties en deze participatie werd in september 2022 verder verhoogd tot 1,6 miljoen euro. In 2023 keerde Incofin over boekjaar 2022 een brutodividend uit van 1,5%. In december 2022 nam BRS Microfinance Coop een participatie voor 1 miljoen euro in het kapitaal van Alterfin, een sociale coöperatie van Belgische bodem die de mogelijkheid biedt om te investeren op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier. Alterfin investeert via kredieten aan microfinancieringsinstellingen en organisaties actief in duurzame familiale landbouw in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. In juli 2023 werd er voor 1 miljoen euro geïnvesteerd in EIBF (Symbiotics) en in december 2023 voor 1,5 miljoen euro in het FEFISOL II fonds van SIDI en Alterfin dat vooral leningen verstrekt in Afrika. BRS Microfinance Coop houdt daarnaast twee beperkte participaties aan in fondsen die in microfinancieringsinstellingen investeerden. Beide fondsen waren van het gesloten type en zijn sinds enkele jaren in liquidatiefase. In functie van hun graduele afbouw ontving BRS Microfinance Coop uitkeringen uit deze fondsen. Hun gezamenlijke boekwaarde bedraagt, na meerdere terugbetalingen, 0 euro eind 2023. Ze kunnen in de komende jaren, net zoals in 2023, nog (beperkte) inkomsten voortbrengen in hun slotfase. Conform de waarderingsregels werd per 31.12.2023 een beperkte waardevermindering (6.750 euro) geboekt op 1 van de microfinancieringsfondsen. De marktwaarde van alle microfinancieringsfondsen samen bedroeg 12.317 euro meer dan hun aanschaffingswaarde. Het overzicht van de participaties per 31.12.2023 zag er als volgt uit: Overige activa Van de overige activa zijn de termijndeposito’s en de liquide middelen de belangrijkste balansposten. Ze bedroegen 13,9 miljoen euro op 31.12.2023 en staan nagenoeg volledig uit in euro. Om gebruik te kunnen maken van de indekkingsactiviteiten van MFX Solutions, betaalde BRS Microfinance Coop een terugvorderbaar toetredingsrecht van 0,2 miljoen USD. De overlopende rekeningen van het actief bedragen 0,2 miljoen euro en omvatten hoofdzakelijk verlopen interesten die betrekking hebben op boekjaar 2023, waarvan de betaling op de eerstvolgende rentebetalingsdatum in 2024 zal gebeuren en geactiveerde forward fees.

Jaarverslag 2023- [ 31 ] Eigen vermogen Het eigen vermogen van BRS Microfinance Coop bedroeg 21,9 miljoen euro op 31.12.2023. De lichte daling van het eigen vermogen in 2023 (-0,06 miljoen euro) is hoofdzakelijk het gevolg van: • uittredingen van vennoten, vrijwillig of naar aanleiding van overlijden (-0,42 miljoen euro); • de verrekening van het verlies van vorig boekjaar voor een bedrag van (+0,23 miljoen euro); • de toevoeging aan de beschikbare reserve (+0,14 miljoen euro). Inbreng De totale inbreng van vennoten bedroeg 21,82 miljoen euro. Dit is een daling met 0,4 miljoen t.o.v. eind 2022 door uittredingen/overlijdens van A-vennoten. Het aantal A-vennoten daalde in 2023 met 126. BRS Micro nance Coop cv BRS VZW Cera cv KBC Bank 1.593 particuliere vennoten 1,5% 34,4% 44,4% 19,6% Aandeel in de inbreng van BRS Microfinance Coop op 31 december 2023: De inbreng van vennoten is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). De onbeschikbare inbreng bedraagt 50.000 euro. Reserves Mits goedkeuring van de resultaatstoewijzing die het bestuursorgaan voorlegde aan de Algemene Vergadering, wordt het overgedragen verlies van 0,23 miljoen euro geneutraliseerd en er wordt 0,14 miljoen euro toegevoegd aan de beschikbare reserves. Schulden en overlopende rekeningen Buitenbalansverplichtingen BRS Microfinance Coop heeft eind 2023 voor 0,1 miljoen euro schulden. De handelsschulden bedragen 20.776 euro. Mits goedkeuring door de Algemene Vergadering van het voorgestelde dividend zal een bedrag van 109.678 euro verschuldigd zijn aan de vennoten van BRS Microfinance Coop. De overlopende rekeningen van het passief bedragen 7.623 euro en bestaan uit toe te rekenen swapkosten in het kader van de aangegane wisselkoersindekkingen voor kapitaal- en interestbetalingen en al verkregen fees die over de looptijd van de uitstaande leningen in resultaat zullen worden genomen. De buitenbalansverplichtingen slaan op de contracten die betrekking hebben op termijnverrichtingen om de wisselkoersrisico’s op uitstaande leningen aan microfinancieringsorganisaties in te dekken. Op 31.12.2023 had BRS Microfinance Coop indekkingsverrichtingen uitstaan voor een totaal notioneel bedrag van 2,5 miljoen euro.

[ 32 ] - Jaarverslag 2023 Kosten Opbrengsten De kosten van BRS Microfinance Coop bestonden in hoofdzaak uit bedrijfskosten en financiële kosten. Deze kunnen gehergroepeerd worden in kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer van de portefeuille leningen en investeringen in microfinancieringsfondsen en kosten die meer administratief van aard zijn. De portefeuillegerelateerde kosten bestonden uit de bemiddelings- en beheersvergoeding aan Incofin IM (45.973 euro), een eenmalige toetredingskost van 45.233 euro ten aanzien van het Fefisol fonds omdat BRS Microfinance Coop later dan de startdatum tot het fonds toetrad en een waardevermindering van 6.750 euro op datzelfde fonds. De administratieve kosten bedroegen samen 26.893 euro. Daarvan hebben de voornaamste kosten betrekking op wettelijke publicaties, drukwerken en mailings en de commissarisvergoeding. Tot slot werden voor een bedrag van 3.204 euro netto negatieve omrekeningsverschillen gerealiseerd en voor 419 euro andere financiële kosten. De opbrengsten zijn in hoofdzaak als volgt samengesteld: • 261.694 euro netto-interesten en fees op leningen aan microfinancieringsinstellingen, na aftrek van de kosten in het kader van de valuta-indekking van hoofdsom en -waar van toepassing- intresten en na verwerking van positieve en negatieve koersverschillen; • 26.852 euro inkomsten (vnl. dividenden) uit de participaties in microfinancieringsfondsen; • 310.103 euro renteopbrengsten op termijndeposito’s. RESULTATENREKENING In boekjaar 2023 wordt een winst gerealiseerd van 470.177 euro, tegenover een winst van 438.295 euro het jaar voordien.

Jaarverslag 2023- [ 33 ] RESULTAATVERWERKING SOCIALE PERFORMANTIE In boekjaar 2023 werd dus een winst gerealiseerd van 470.177 euro. Het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop stelt aan de Algemene Vergadering voor om, na verrekening van de winst van het boekjaar (470.177 euro) met het resterende overgedragen verlies uit het voorgaande boekjaar (225.550 euro), een bedrag van 109.678 euro uit te keren onder de vorm van dividend. Dit stemt overeen met een percentage van 0,50% van het nominale kapitaal. Het bedrag wordt uitgekeerd pro rata de aanwezigheid van het betrokken kapitaal in de vennootschap en onder afhouding van roerende voorheffing. Het saldo (138.957 euro) wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve. Op 31.12.2023 heeft BRS Microfinance Coop een samenwerking met drie microfinancieringsinstellingen in drie landen die samen ongeveer 527.000 kredietnemers bereiken en gezamenlijk een kredietportefeuille van ongeveer 328.000 miljoen USD beheren. In de loop van 2023 eindigden de overeenkomsten met vier MFI’s. Het gemiddelde uitstaande krediet bij die 3 verschillende MFI’s varieert tussen de 529 dollar (bij Light India) en 4875 dollar (bij Union El Ejido Ecuador). Als we hiermee rekening houden, was de geïnvesteerde kredietportefeuille goed voor leningen aan bijna 5100 kredietnemers . Voor al deze microfinancieringsinstellingen wordt opgevolgd hoe ze scoren op gebied van sociale performantie en verantwoorde financiering. Deze scores worden bepaald op basis van de sociale missie, de toegankelijkheid voor alle klanten, de kwaliteit van de klantendienst, de bescherming van de klant, het HRbeleid binnen de instelling en de CSR (corporate social responsibility). RISICO’S EN ONZEKERHEDEN Als gevolg van haar activiteiten is BRS Microfinance Coop hoofdzakelijk onderworpen aan onderstaande risico’s: • Het marktrisico van BRS Microfinance Coop wordt onder meer vertegenwoordigd door risico’s eigen aan de activa waarin BRS Microfinance Coop direct of indirect investeert (hoofdzakelijk microfinancieringsinstellingen en microverzekeraars), risico’s eigen aan het type investeringen (hoofdzakelijk leningen of kapitaalinvesteringen), en door risico’s eigen aan de spreiding of concentratie van de activa en aan de manier waarop BRS Microfinance Coop zich financiert (kapitaal en schulden). Ook de liquiditeit van de activa en passiva beïnvloeden het risico voor BRS Microfinance Coop. • Het concentratierisico van BRS Microfinance Coop houdt verband met een grote concentratie van de investeringen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Enerzijds heeft BRS Microfinance Coop als doel hoofdzakelijk te investeren in de sector van de microfinanciering en het microverzekeren. De activa zullen dus in deze sector geconcentreerd zijn. Anderzijds kunnen binnen de betrokken sector zelf concentratierisico’s voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als bepaalde regio’s dezelfde risico’s in hun microfinancierings- of microverzekeringsactiviteiten ervaren (vb. een regio waarin vele micro-ondernemers actief zijn in eenzelfde sector).

[ 34 ] - Jaarverslag 2023 • Het debiteurenrisico van BRS Microfinance Coop kan omschreven worden als het risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft en zijn of haar verplichtingen ten aanzien van BRS Microfinance Coop niet naleeft. BRS Microfinance Coop investeert direct en indirect in hoofdzaak in microfinancieringsinstellingen. Deze organisaties verstrekken voornamelijk kredieten aan personen die slechts in erg beperkte mate of veelal geen zekerheden kunnen voorleggen. Daarnaast investeert BRS Microfinance Coop in microverzekeraars. Deze organisaties verstrekken voornamelijk microverzekeringen aan de armere bevolking in het Zuiden. Het valt niet uit te sluiten dat deze organisaties insolvabel worden, waardoor de investering van BRS Microfinance Coop in de betrokken organisaties geheel of ten dele kan verloren gaan. • Het landenrisico refereert aan het risico op mogelijke wijzigingen in een land, die een impact hebben op het ondernemingsklimaat van dat land (vb. devaluaties van de nationale munt, wijzigingen in het regelgevende kader, burgeroorlog, transferverbod van geldmiddelen, overheidsconfiscaties, …). • Wisselkoersrisico’s voor BRS Microfinance Coop ontstaan in hoofdzaak als investeringen in andere valuta dan de euro worden gedaan. Bewegingen in de wisselkoers ten opzichte van de euro kunnen het resultaat van BRS Microfinance Coop beïnvloeden. • Onzekerheid over toekomstige rente-inkomsten en renterisico houdt voor BRS Microfinance Coop in dat veranderingen in de rentestanden (en aangerekende marges) de financiële positie en de resultaten van BRS Microfinance Coop kunnen beïnvloeden. Dergelijk risico treedt onder meer op indien door BRS Microfinance Coop verstrekte leningen coupons opleveren of vervallen in een periode waarin de rentestand (en aangerekende marge) ongunstig is geëvolueerd, waardoor de opbrengst van een mogelijke herinvestering van de middelen negatief wordt beïnvloed. Daarnaast kan er, als BRS Microfinance Coop schulden aangaat, een risico ontstaan door een verschil in vervaldata tussen de rentegevoelige activa en passiva op de balans. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de rente die kan behaald worden onvoldoende is om de kosten van BRS Microfinance Coop te dekken. • De investeringen die BRS Microfinance Coop aangaat zijn niet courant op een markt verhandelbaar. Dit kan leiden tot situaties waarin de vennootschap weliswaar solvabel is, maar over te weinig liquide middelen beschikt (om vb. haar werkings- of financieringskosten tijdig te betalen). Daarnaast zullen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom. Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, wat negatieve repercussies kan hebben op de liquiditeitspositie van BRS Microfinance Coop. • BRS Microfinance Coop is onderhevig aan de risico’s die verbonden zijn aan Incofin IM en Alterfin als adviserende partner, zoals haar deskundigheid over de microfinancieringssector, beschikbaarheid, personeelsverloop, … • Het eventuele verlies van de erkenning als coöperatie of ontwikkelingsfonds heeft een impact op het fiscale statuut van de door BRS Microfinance Coop uitgegeven aandelen. De vennoot van BRS Microfinance Coop heeft onder meer volgende specifieke risico’s eigen aan het bezit van aandelen BRS Microfinance Coop: • De vennoten van BRS Microfinance Coop zullen jaarlijks een dividend ontvangen voor zover en in de mate dat de Algemene Vergadering beslist tot toekenning van een dividend. BRS Microfinance Coop is echter niet verplicht een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage garanderen. • Bij uittreding of uitsluiting heeft de vennoot met A-aandelen recht op een scheidingsaandeel, dat wordt bepaald als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen: 1) nominale waarde van het aandeel en 2) boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het aandeel op het einde van het boekjaar waarin de vennoot een uittredingsverzoek heeft ingediend, werd uitgesloten of van rechtswege is uitgetreden. • Vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar (van 1 januari tot 30 juni) vrijwillig uittreden. Het bestuursorgaan kan uittreding weigeren in bepaalde gevallen. • De A-aandelen zijn niet overdraagbaar.

Jaarverslag 2023- [ 35 ] RISICOBEHEERSING Het bestuursorgaan besteedt de nodige aandacht aan de opvolging van deze risico’s en is van oordeel dat de risico’s waar mogelijk en gewenst (gedeeltelijk of volledig) gedekt dienen te worden (onder meer landenrisico en wisselkoersrisico), en/of voldoende beheerst te worden door de toepassing van de in de investeringspolitiek van de vennootschap vastgelegde criteria voor het verstrekken van kredieten en/of het nemen van kapitaalparticipaties (onder meer concentratierisico, debiteurenrisico). In het algemeen kan gesteld worden dat BRS Microfinance Coop haar risico’s spreidt door een gespreide portefeuille van activa uit te bouwen. Bij de selectie en de opvolging van investeringen wordt rekening gehouden met de ondernemingsstrategie, het type en de kwaliteit van aangeboden producten, de sociale georiënteerdheid van de organisatie, de mate waarin de organisatie coöperatief/participatief georganiseerd is, het aandeelhouderschap en governance, de capaciteiten van het management en de performantie en duurzaamheid. In het investeringsbeleid werden richtlijnen opgenomen over de invulling van de portefeuille van BRS Microfinance Coop. In een opstartperiode is in de mogelijkheid voorzien dat nog niet volledig aan alle elementen van het beleid voldaan is. De richtlijnen zullen in die periode wel richtinggevend zijn voor de investeringen van BRS Microfinance Coop. In de opstartfase zal BRS Microfinance Coop extra aandacht besteden aan het beperken van het concentratierisico en voornamelijk investeren in (erg) mature organisaties en gediversifieerde fondsen. De richtlijnen voorzien onder meer in volgende regels die de risicospreiding van BRS Microfinance Coop moet ten goede komen. De investering in een bepaalde microfinancieringsinstelling dient beperkt te zijn tot 10% van de totale activa van BRS Microfinance Coop. Daarnaast dient het totaal aan investeringen per land beperkt te zijn tot 15% van de totale activa van BRS Microfinance Coop. Als referentie voor de totale activa wordt gewerkt met een totaal actief voor BRS Microfinance Coop op 31.12.2023. Dat totaal bedraagt 22,1 miljoen euro. Naar aanleiding van een strategische oefening in 2021 werd vanaf 2022 de samenstelling van de activa in belangrijke mate hertekend. Dit zal op termijn leiden tot een portefeuillesamenstelling die in hoofdzaak bestaat uit investeringen in microfinancieringsfondsen en in mindere mate in directe investeringen in microfinancieringsorganisaties. In dit verband wijzigde eveneens het risicobeheer van de vennootschap. Zo wordt het landenrisico niet meer verzekerd. Daarnaast beperkt BRS Microfinance Coop zich meer en meer tot het indekken van het wisselkoersrisico op de hoofdsom (en niet de rentebetalingen in het kader) van leningen (of andersoortige directe investeringen) die het verstrekt aan microfinancieringsorganisaties. Daar tegenover staat dat mag verwacht worden dat investeringen in verschillende microfinancieringsfondsen zullen leiden tot een ruime spreiding van diverse risico’s die eigen zijn aan investeringen in de microfinancieringssector.

BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVER DE WIJZE WAAROP DE VENNOOTSCHAP TOEZICHT HOUDT OP DE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE NRC Overeenkomstig artikel 1, §7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen brengt het bestuursorgaan hierbij verslag uit over de wijze waarop de vennootschap in het boekjaar 2023 toezicht heeft gehouden op de erkenningsvoorwaarden . Oprichting en coöperatieve finaliteit en waarden BRS Microfinance Coop cv werd eind 2012 opgericht onder de naam BRS Fonds cvba. Het gedachtegoed van F.W. Raiffeisen is de leidraad voor de werking van BRS. BRS Microfinance Coop wil ‘We doen samen waarvoor we alleen te klein zijn’heel concreet maken. Daarom nodigt zij haar vennoten uit om mee te participeren in een eigen coöperatieve vennootschap. Voor BRS Microfinance Coop is het belangrijk om als organisatie in België verankerd te zijn. De vennootschap is een voor de NRC erkende coöperatie en is erkend als Ontwikkelingsfonds. Vrijwillig en open lidmaatschap Het bestuursorgaan mag noch de toetreding noch de uitsluiting van een vennoot uit speculatieve of willekeurige overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Het afgelopen jaar vond er geen uitgifte van A-aandelen plaats en zijn er dus geen nieuwe vennoten toegetreden. In 2023 traden 126 vennoten uit, waarvan 115 vrijwillig en 11 van rechtswege. Er werden geen uittredingsaanvragen geweigerd en er waren evenmin uitsluitingen. Op 31 december 2023 telde BRS Microfinance Coop 1593 vennoten. [ 36 ] - Jaarverslag 2023

Gelijke rechten en verplichtingen binnen iedere aandelencategorie BRS Microfinance Coop heeft A-aandelen en C-aandelen uitgegeven, en kan B-aandelen uitgeven. De A-aandelen worden aangehouden door particuliere vennoten. De C-aandelen worden aangehouden door Cera cv, BRS VZW en KBC Bank nv. Binnen elke waardecategorie zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen. Stemrecht – stemkrachtbeperking voor iedere vennoot tot 10% van de stemmen Overeenkomstig artikel 28 van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen, dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Op de Algemene Vergadering van 10 mei 2023 over het boekjaar 2022 werd het stemrecht conform deze regels toegepast. Dit zal ook het geval zijn op de Algemene Vergadering van 08 mei 2024 over het boekjaar 2023. Op de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop van 10 mei 2023 waren 53 vennoten aanwezig. Bestuur en toezicht BRS Microfinance Coop wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimaal vijf en maximaal negen leden, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan telt drie categorieën bestuurders en is momenteel samengesteld uit één bestuurder A, vier bestuurders C en één bestuurder E (zie p. 27). KPMG Bedrijfsrevisoren is benoemd als commissaris. Matig dividend en opbouw van reserves Resultaatsbestemming De Algemene Vergadering beslist jaarlijks over de toekenning van een dividend. Het eventuele saldo wordt in principe toegevoegd aan de beschikbare reserves. De dividendpolitiek van BRS Microfinance Coop houdt rekening met de coöperatieve specificiteit van BRS Microfinance Coop, haar (recurrente) resultaten en haar langetermijndoelstellingen als maatschappelijke investeerder. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Het bestuursorgaan stelt aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2023 een dividend van 0,5% toe kennen. Jaarverslag 2023- [ 37 ]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==