Page 16 - Cera_Engage_2023_NL_Digimag
P. 16

 REGIONALE WERKING DOORBREEK HET TABOE Samenwerken aan een oplossing voor menstruele kwetsbaarheid  Wist je dat je bij Cera een aanvraag kunt indienen om je maatschappelijk relevante project te steunen? Dat deed Rita voor Bruzelle in regio Leuven. Bruzelle is een project voor meisjes en vrouwen die zich geen menstruatieproducten kunnen permitteren. Anne- Charlotte en de andere leden van Cera’s Regionale Adviesraad keurden de steun goed. Zo kunnen Rita en de 80 vrijwilligers die haar bijstaan een professionele werking garanderen. Kunstenaar Rita Van Even uit Leuven schildert, maakt beelden, keramiek, porselein en textielkunst. In 2020 las ze een artikel over menstruele kwetsbaarheid. Dat gaat erover dat meisjes en vrouwen in armoede geen geld hebben voor maandverband en soms ook een beperkte kennis hebben over menstruatie, want dat is in sommige middens nog taboe. Rita: “Geschokt nam ik meteen contact op met Bruzelle, de vzw die zich inzet om die meisjes en vrouwen aan menstruatieproducten te helpen op een respectvolle manier. Zij doen ook aan sensibilisering, door workshops te organiseren voor volwassenen en schoolgaande jongeren.” Van zakjes naaien naar regio opstarten Rita: “Mijn eerste actie was 300 stoffen zakjes naaien waarin we de maandverbanden discreet kunnen overhandigen. Ik kan meer doen, dacht ik, en begin 2021 startte ik Bruzelle regio Leuven. Via het mail- bestand van de Leuvense MAAKbar kreeg ik veel respons, je kunt het namelijk niet alleen. Ik heb ook meteen financiering gezocht, dat is cruciaal om werkingsmiddelen te vergaren.” Steun aangevraagd bij Cera Via haar contacten bij de MAAKbar vernam Rita dat Cera maatschap- pelijk relevante projecten steunt en ze diende haar project in. Even la- ter kreeg ze het goede nieuws dat haar project geselecteerd was. Rita: “Ik koop nu grote volumes maandverband en Cera betaalt een deel van de facturen. Die samenwerking verloopt ongelooflijk vlot. Dankzij de steun van Cera kunnen we een professionele werking garanderen.” Naaimarathon Tijdens de naaimarathon naaien vrijwilligers leuke zakjes van over- schotjes stof en vullen ze die met 20 maandverbanden. “Vrijwilligerswerk is echt een aanrader. Samen iets doen voor anderen zorgt voor warmte en drive.” — Rita Van Even, vrijwilliger en bezieler van Bruzelle Leuven       16 ENGAGE 


   14   15   16   17   18