Page 17 - Cera_Engage_2023_NL_Digimag
P. 17

 VERANDER DE REGELS          “Ik weet graag welke warme initiatieven er leven in mijn regio. Via de RAR kan ik deze projecten een duwtje in de rug geven.” — Anne-Charlotte Jonckheere, lid van Cera’s Regionale Adviesraad Rita: “We leveren 800 zakjes per maand aan Voedselban- ken Tienen, het JAC, de Sociale Kruidenier, het Mamade- pot ... Zo hebben we in totaal al 350.000 maandverban- den uitgedeeld.” Kastje in het schooltoilet Eén op de acht meisjes in Vlaanderen heeft te maken met menstruatiearmoede. Dat gaat vaak gepaard met schaamte en spijbelen. Omdat Rita zich al meer dan 20 jaar inzet als vrijwilliger in scholen, startte ze een actie op om de Bruzelle-zakjes ook daar ter beschikking te stellen. Momenteel staan er in 44 en binnenkort in 69 scholen in Vlaams-Brabant en Limburg kastjes in de meisjestoiletten. Meisjes die het nodig hebben, kunnen er discreet een stoffen zakje uitnemen met daarin 10 maandverbandjes of tampons. Bruzelle geeft leerkrachten uitleg over de sensi- bilisering hierrond, die elke school dan zelf invult. Cera-vennoten kiezen de projecten die Cera steunt Anne-Charlotte Jonckheere werkt als wetenschapper in een medisch bedrijf. Daarnaast zet ze zich in als vrij- williger in de Regionale Adviesraad van Cera in Leuven, kortweg RAR. Die raad komt driemaal per jaar samen om zich te buigen over de maatschappelijke projecten die ingediend zijn bij Cera. De zowat 20 vennoten die lid zijn van de Adviesraad, beslissen aan welke projecten ze steun verlenen. Een project moet passen binnen min- stens één van de drie ambities van Cera: een solidaire samenleving zonder drempels, warme en zorgzame buurten voor iedereen en sterke en breed gedragen co- operaties. Elk project krijgt maximaal 3.000 euro én een meter of peter. In dit geval was Anne-Charlotte de meter. Ze volgde het project op en hield contact met Rita. Wil je organisaties in je buurt steunen? Zet je je in voor een waardevol maatschappelijk project? Doe zoals Rita en vraag steun aan. Doe zoals Anne-Charlotte en word lid van de adviesraad in jouw regio. Volg gratis een van de online infosessies. ENGAGE 17 


   15   16   17   18   19