Page 15 - Cera_Engage_2023_NL_Digimag
P. 15

 DUURZAAM BELEGGEN                   DUURZAAM BELEGGEN? Je doet het nu al! Het is nooit te vroeg om jongeren vertrouwd te maken met de mogelijkheden en voordelen van duurzaam beleggen. “Geldbeheer zou deel moeten uitmaken van ieders basisopleiding”, stelt commercieel adviseur vermogensopbouw Maxim Van de Velde van KBC. Wat verstaan we precies onder duurzaam beleggen? Maxim: “Bij duurzaam beleggen streef je naar financieel én maat- schappelijk rendement. Je investeert in bedrijven of landen die een positieve impact hebben op het milieu, sociale thema’s en goed bestuur. Duurzame ontwikkeling is een term die veel ladin- gen dekt en helaas vaak ten onrechte wordt gebruikt. Daarom geeft de Europese Unie duidelijke richtlijnen over wat al dan niet duurzaam mag worden genoemd. Dat is belangrijk om green- washing tegen te gaan. Bij greenwashing kleef je enkel een duur- zaam label op je product om een goede indruk te maken.” Door duurzaam te beleggen geef je het goede voorbeeld? Maxim: “Precies. Je stuurt een duidelijk signaal naar bedrijven die achterblijven. Als Cera-vennoot beleg je automatisch duurzaam, want je hebt coöperatieve aandelen. Daardoor geniet je drie keer: van een dividend, van de vennotenvoordelen en van het goede gevoel dat je de steun aan zo’n 700 organisaties mogelijk maakt.” Steeds meer jongeren hechten belang aan duurzame ontwik- keling. Moeten we ook hen informeren over beleggingen? Maxim: “Meer nog, dat zou deel moeten uitmaken van ieders basisopleiding. Hoe leer je sparen, hoe werken belastingen, wat is het verschil tussen het bruto- en nettoloon, wat is de waarde van geld ... Wie goed geïnformeerd is, maakt bewuste keuzes.” Heb je tips voor jongeren die eraan denken om te beleggen? Maxim: “Bepaal eerst welke maatschappelijke bijdragen je belangrijk vindt. Heb je specifieke voorkeuren, zoals milieu, waterbeheer of energietransitie, dan kun je op zoek gaan naar beleggingsfondsen die rond een bepaald thema werken of bedrijven die zich inzetten voor dat thema. Informeer je en laat je adviseren over de mogelijkheden!” Schrijf je in voor het KBC-webinar over duurzaam beleggen Datum: Donderdag 26 oktober om 19.00 uur. Onderwerpen die besproken zullen worden: • Algemeen duurzaamheid • Wonen en verzekeren • Vermogensopbouw Meer info over het webinar vind je op p. 35 in het ENJOY-magazine Maxim Van de Velde, commercieel adviseur vermogensopbouw van KBC ENGAGE 15 


   13   14   15   16   17