Page 14 - Cera_Engage_2023_NL_Digimag
P. 14

GEESTELIJKE GEZONDHEID  Hoe ervaar jij geestelijke gezondheid? Average Rob: “Als een plant waarvoor je zorg moet dragen: je moet die voldoende water en licht geven zodat die kan groeien. Je geestelijke gezondheid moet je voeden met leuke dingen.” Als TEJO al had bestaan tijdens je tienerjaren, zou je er dan een beroep op gedaan hebben? Average Rob: “Ja, sowieso! Iedereen heeft weleens een klankbord, een duwtje in de rug of nieuwe inzichten nodig. Er is niets mis met hulp zoeken voor je mentale gezondheid. Als er iets met je lichaam scheelt, ga je toch ook naar de dokter? Mentale gezondheid wordt vaak onderschat. Terwijl het net zo belangrijk is om evenveel te werken aan je geluk als aan je fysieke gezondheid.” Wat is je ultieme tip op het vlak van geestelijke gezondheid? Average Rob: “Mijd dingen die energie opslorpen of waar je wei- nig voldoening uit haalt. En denk na over wat je gelukkig maakt en ga daar voluit voor. Sport je graag? Maak er dan tijd voor, Spring binnen bij TEJO en doe je verhaal ! TEJO is een plek waar jongeren tussen 10 en 20 jaar terechtkun- nen voor een gesprek met een therapeut. Gratis, anoniem en snel! Emma Folens (26) werkt bij TEJO Kortrijk als vrijwillig the- rapeut en vertelt hoe het werkt. Emma: “Wij luisteren en proberen jongeren zelfinzicht te bieden en terug in hun kracht te zetten. Ze kunnen bij ons terecht voor zowel grote als kleine problemen, zoals faalangst bij examens of perfectionisme. Onze begeleiding is oplossingsgericht en kort- durend, we ronden gemiddeld af na 10 sessies. En doordat de begeleiding anoniem is, hebben we bijvoorbeeld geen toestem- ming nodig van de ouders. Hierdoor kunnen we korter op de bal spelen en kunnen jongeren binnenspringen wanneer ze nood hebben aan een luisterend oor of advies.” Waarom TEJO? Emma: “TEJO is ontstaan om jongeren te kunnen helpen wan- neer ze daar nood aan hebben. Want vaak komen ze op wachtlijs- ten terecht, is begeleiding duur of kunnen ze er niet anoniem te- recht. TEJO blijft trouwens nieuwe formules zoeken om jongeren goed te ondersteunen in een samenleving die in beweging is.” TEJO en Cera Emma: “In 2020 ontving TEJO Kortrijk financiële steun van Cera. Daarmee konden we vormingsmomenten voor de therapeuten en onthaalmedewerkers organiseren. Daar zijn we erg dankbaar voor!” Ultieme tip Emma: “Kom zeker eens langs in een TEJO-huis en ervaar hoe verrijkend het kan zijn om de focus op jezelf te leggen met onze therapeutische ondersteuning. Wij zijn er voor jou!” schrijf je in bij een sportclub en plan de rest van je leven daarrond. En heb je er moeite mee, dan heb je misschien iemand nodig om mee te praten.” Zou geestelijke gezondheid bij jongeren vaker besproken moeten worden? Average Rob: “Het is onder jongeren al veel minder taboe dan vroeger. Er zijn boeken over, er is de podcast Onbespreekbaar ... Hopelijk vinden steeds meer jongeren de weg naar een TEJO-huis!” Average Robs voordeel in ENJOY Naast een open persoon en geweldige comedian is Average Rob ook een uitstekende ondernemer. Ontdek zijn frisse Tout Bien Pils dat als vennotenvoordeel aangeboden wordt in de ENJOY   Emma Folens, vrijwillig therapeut bij TEJO Lees meer over geestelijke gezondheid en vind een TEJO-huis in je buurt Ontdek de belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG! > LOKEREN, VAN 17 APRIL T.E.M. 30 JUNI Neem een kijkje op de expo die TEJO speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar op poten heeft gezet! Over het belang van je goed voelen en een positief zelfbeeld ontwikkelen, de nood aan een vertrouwenspersoon en de weg naar goede hulpverlening. Je kunt zelf deelnemen aan deze innovatieve expo en mee bouwen aan een beter welzijn voor alle jongeren! Surf voor meer info naar tejo.be/hou-vast/wel-zijn-jong.  14 ENGAGE 


   12   13   14   15   16