Page 10 - Cera_Engage_2023_NL_Digimag
P. 10

COÖPERATIEF WONEN Wat is coöperatief wonen? Bij coöperatief wonen is elke bewoner een stukje mede-eige- naar. In ruil krijg je woonzekerheid, een huurprijs die lager ligt dan de marktprijzen en een kwalitatieve woonomgeving. Vaak is het gebouw voorzien van innovatieve duurzame technieken, aangepast aan specifieke zorgnoden, en kun je gebruik maken van de tuin. Het is geen cohousing waarbij je bijvoorbeeld de keuken en living deelt. Ieder heeft zijn eigen woonunit. Betaalbaar wonen Je wordt vennoot van een wooncoöperatie door een of meerdere aandelen te kopen van die coöperatie. Daardoor kun je genieten van betaalbaar wonen. Een coöperatie kan ook investeerders aan- trekken die geloven in het project zonder er te willen wonen en waarvoor er gestreefd wordt naar een beperkt rendement op hun investering. Al komt het rendement niet op de eerste plaats. Het doel van een wooncoöperatie is vooral goed wonen. Onderhoud door de coöperatie De coöperatie zal naast het geld van de vennoten nog een lening moeten aangaan bij de bank om de (ver)bouwwerken te financie- ren. Zodra de woningen klaar zijn, dient een deel van de huur die je betaalt om die lening af te betalen. Een ander deel dient voor werkingskosten van de coöperatie en onderhoudswerken aan de woningen, daar hoef je je dus niets van aan te trekken. Onderzoek: baksteen in de maag of niet? Cera liet bij 2.246 Belgen een onderzoek uitvoeren over woonno- den en coöperatief wonen. Al heeft 65% nog nooit gehoord van coöperatief wonen, toch is 76% van de ondervraagden geïnteres- seerd in een of meerdere principes van de wooncoöperatie. Voorbeelden in binnen- en buitenland Cera ziet kwaliteitsvol en betaalbaar wonen als een maatschappe- lijke uitdaging. En tegelijk een nieuwe toepassing voor coöperatief ondernemen. Daarvan zijn in het buitenland mooie voorbeelden te vinden, van Zürich tot de Bronx in New York. In eigen land heeft Cera de laatste jaren verschillende coöperatieve woonprojecten begeleid. Traject en draaiboek Nu zet Cera een volgende stap met een meerjarig traject rond coöperatief wonen. Samen met een aantal (praktijk)partners exploreert Cera de mogelijkheden van coöperatief bouwen en wonen, zowel nationaal als internationaal. We wijzen op de drempels in de regelgeving en stellen alternatieven voor. Ook coachen we innovatieve en inspirerende pilots die voldoende groot zijn. Op basis van die ervaring stellen we een draaiboek op waarmee we best practices kunnen delen. Hoe betaalbaar wonen in een wooncoöperatie? Je koopt voor € 10.000 aandelen in de coöperatie en daardoor krijg je een woonrecht voor een eigen woonunit. De coöperatie verhuurt aan kostprijs, op termijn kan die tot 15% onder de marktprijs zitten. Wil je na een tijd elders gaan wonen? Dan verlaat je de coöperatie en krijg je je inbreng terug. Meer weten over coöperatief wonen? Meer info, gratis webinars en boeiende workshops op www.cera.coop/nl/cooperatiefwonen                 10 ENGAGE Cecilia koos voor de derde optie. Check de vlog van Alexandra op bezoek in een wooncoöperatie. EEN VOORBEELD 


   8   9   10   11   12