BRS Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Kunstenaar Koen Vanmechelen deelde zijn enthousiaste visie over het belang van diversiteit voor elk individu en voor elke maatschappij tijdens een feestelijk moment in Leuven ter ere van 130 jaar Cera en 30 jaar BRS. Tijdens een hartelijke ontmoeting met Ousmane Thiongane* in zijn atelier te Genk wisselden beiden hun ideeën over samenwerking, uitwisseling, kruisbestuiving en het belang van coöperaties. Herbeleef de interessante ontmoeting hier: *Ousmane Thiongane is de algemene manager van de spaar- en kredietcoöperatie UIMCEC uit Senegal. BRS werkt nauw samen met UIMCEC om hun activiteiten rond agrifinance te versterken.

Jaarverslag 2022

[ 2 ] - Jaarverslag 2022 Brief van de voorzitter 04 BRS in de wereld 06 De chemie van een BRS-vrijwilligersteam 10 BRS jaaroverzicht 2022 13 BRS vzw 17 Balans (in euro) 18 Resultatenrekening (in euro) 18 Resultaatverwerking (in euro) 18 Toelichting 19 Steun BRS 20 Inhoudstafel

Jaarverslag 2022 - [ 3 ] BRSMicrofinance Coop 21 Microfinance Lunch Break: ‘Is Microfinancing the best way to finance smallholder farmers?’ 22 Deugdelijk bestuur 24 Aandeelhouderschap 24 Bestuursorgaan 24 Investeringscomité 25 Adviserende rol van Incofin Investment Management 26 Commissaris 26 Verslag van het bestuursorgaan 26 Onze missie 26 Balans 26 Resultatenrekening 32 Resultaatverwerking 33 Sociale performantie 33 Risico’s en onzekerheden 33 Risicobeheersing 35 Bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden voor de NRC 36 Verslag van de commissaris 40 Verslag over de controle van de jaarrekening 40 Overige door de wet- en regelgeving gestelde eisen 42 Jaarrekening per 31.12.2022 43 Balans na winstverdeling (in euro) 44 Resultatenrekening (in euro) 45 Resultaatverwerking (in euro 45 Toelichting (in euro) 46 Waarderingsregels 49 Bijkomende informatie 49 Colofon 50 Partners van BRS 51

[ 4 ] - Jaarverslag 2022 Brief van de voorzitter Vorig boekjaar sloot ik mijn brief af met een boodschap van hoop: “Samenmet u ben ik ervan overtuigd dat de vrijheid na corona ons des te meer zal motiveren omonze duurzame samenwerking verder invulling te geven”. ‘Never give up!’, met deze woorden van Churchill in gedachten, zijn wij bij BRS blijven doorgaan. Bij BRS doen wij het werk, elke dag opnieuw. Maar eenieder die bij BRS betrokken is verdient ook de eer en de dank. Dag in dag uit solidair zijn en coöperatief geïnspireerd, is wat BRS en haar vrijwilligers en sympathisanten motiveert en inspireert om via microfinancieren enmicroverzekeren te helpen de levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren, al meer dan 30 jaar. In 2022 konden wij dan ook met enige trots onze 30e verjaardag vieren. Niet alleenmet geld, maar ook met coaching enmet trainingen voor de medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen. Samenmet haar structurele partners KBC en Cera, steunde BRS in 2022 14 projecten in 9 landenmet projectfinanciering en adviesverlening en vorming. Naast adviesverlening en vorming is BRS ook actief met Microfact. ‘Let your figures talk’ is de slogan van Microfact. Microfinancieringsinstellingen kunnen bij Microfact terecht voor expertise omhun cijfers beter te evalueren en hierover transparant te communicerenmet iedereen die bij de organisatie betrokken is. Zoals u verder in dit jaarverslag zal lezen, kan BRS weer terugblikken op een goed gevuld jaar vol activiteiten zowel in het Zuiden als in het Noorden. Onze mensen konden opnieuw reizen en directe ontmoetingen hebbenmet de collega’s in het Zuiden, een wereld van verschil. Getuige hiervan is een interview van een ervaring in Ethiopië: de chemie van een BRS-vrijwilligersteam. Voor onze werking konden wij rekenen op de dynamiek en de passie van onze BRS-ambassadeurs bij Cera, de vrijwilligerswerking IndeBReS van KBC en de groeiende groep KBC- en CBC-personeelsleden die zich als vrijwilliger inzettenmet hun ervaring en kennis. Samenmet het BRS-Instituut, de hoeksteen van onze werking, vormen zij een bron van knowhow in bankieren en verzekeren. Complementair aan BRS ondersteunen wij de ondernemers in het Zuiden via BRS Microfinance Coop. BRS Microfinance Coop investeert hoofdzakelijk via leningen in gespecialiseerde microfinancieringsorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en via investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen. Deze coöperatie is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw, KBC en Cera.

There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group, there is far less competition. Indira Ghandi, 1917-1984 Jaarverslag 2022 - [ 5 ] Op 31.12.2022 had BRSMicrofinance Coop 7,1miljoen euro aan uitstaande leningen bij zes microfinancieringsinstellingen. DezeMFI’s bereiken gezamenlijk 1,8miljoen klanten. Daarnaast had BRSMicrocofinance Coop op 31.12.2022 voor 2,6miljoen euro geïnvesteerd in de gespecialiseerdemicrofinancieringsfondsen Incofin en Alterfin. Meer dan éénmiljardmensen wereldwijd zijn vennoot van een coöperatie. Zij vormen een ruggengraat in de samenleving, ondernemen samen en zorgen voor welvaart en welzijn. Zo zorgen zij ervoor dat succes de som is van kleine inspanningen, die zich dag in dag uit herhalen. Ook bij BRS doen wij het werk, elke dag opnieuw. Iedereen die hier zijn steentje toe bijdraagt, verdient eveneens de eer en veel dank. Geef eenmens een pluim en hij krijgt vleugels. Samenmet u ben ik ervan overtuigd dat deze vleugels ons drijven enmotiveren omonze duurzame samenwerking verder invulling te geven. Met coöperatieve groeten, Franky Depickere voorzitter

[ 6 ] - Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 - [ 7 ] BRS in de wereld

AMC El Salvador [ 8 ] - Jaarverslag 2022 BRS vzw BRS vzwwerkt samenmet partners in het Zuiden om de levenskwaliteit van de rurale boeren en ondernemers duurzaam te verbeteren. BRS vzw geeft steun, niet alleen met geld, maar vooral met coaching enmet trainingen voor demedewerkers van de lokalemicrofinancieringsinstellingen. In 2022 steunde BRS vzw 14 projecten in 9 landen. Projectfinanciering: Internationale projecten: 145.005 euro Adviesverlening & Vorming 408 dagen adviesverlening en vorming (BRS vzw) 105 dagen vorming via Microfact 101.983 euro (inclusief Microfact) € Onze ngo-partners: Serinsa Union El Ejido Hermes Gaibor PilarH Fundeser Honduras Nicaragua Ecuador San Antonio

Jaarverslag 2022 - [ 9 ] BRS Microfinance Coop BRSMicrofinance Coop investeert hoofdzakelijk via leningen in gespecialiseerdemicrofinancieringsorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en via investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen. Deze coöperatie is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw, KBC en Cera. Op 31.12.2022 had BRSMicrofinance Coop 7,1miljoen euro aan uitstaande leningen bij zesmicrofinancieringsinstellingen. DezeMFI’s bereiken gezamenlijk 1,8miljoen klanten. Daarnaast investeerde BRSMicrofinance Coop voor 2,6miljoen euro in de gespecialiseerdemicrofinancieringsfondsen Incofin en Alterfin. ’Let your figures talk‘ is de slogan vanMicrofact. Microfinancieringsinstellingen kunnen bij Microfact terecht voor expertise omhun cijfers beter te evalueren en hierover transparant te communicerenmet iedereen die bij de organisatie betrokken is. Via de website www.microfact.org kun je de Microfact software gratis downloaden. Daarnaast beschikt Microfact over een netwerk van trainers die je rechtstreeks kunt boeken. Wasasa RCPB U-IMCEC CGAT Hofokam Buusaa Gonofaa Madfa Sacco EBO Sacco CLIMBS Light Microfinance Komida One Puhunan LOLC Cambodja Indië Indonesië Filipijnen Burkina Faso DR Congo Ethiopië Oeganda Senegal

[ 10 ] - Jaarverslag 2022 De chemie van een BRS-vrijwilligersteam Bont gezelschap Lieven: “Als multidisciplinair team bieden wij iets unieks. Dat zeggen ook de mensen van Wasasa, de Ethiopische MFI die we met dit team bezochten. Jan Leyten is expert agro-economie. Hij volgt het microfinancieringsluik voor boeren al enkele jaren. Arnold Rahier, specialist landbouwverzekeringen, bood voor het eerst ondersteuning op vlak van verzekeringen. En Bert Bleukx, ook nieuw, liet als cybersecurityspecialist zijn licht schijnen over de veiligheid van hun IT. Een ongelooflijke rijkdom aan expertise!” Arnold: “En ook Lieven zijn rol als coördinator is cruciaal. Hij is op de achtergrond aanwezig, bewaakt de planning en komt op respectvolle manier tussen waar nodig.” Lieven: “Als het wat moeilijk loopt, probeer ik te deblokkeren. En ik koppel terug naar het lokaal management.” Klankbord voor elkaar Arnold: “De verscheidenheid van zo’n team is ook voor ons heel verrijkend. Je vult elkaar aan en leert van elkaar.” Jan: “Vooral ’s avonds als we onder ons vieren samen zitten. Dan doet ieder zijn verhaal en geven de anderen feedback.” Bert: “Toen ik vertelde dat de medewerkers vanWasasa mijn metafoor van een middeleeuws kasteel met ridder in maliënkolder niet begrepen, hebben de collega’s eens goed gelachen met mij!” Humor is een belangrijk ingrediënt in elk goed draaiend team, waar ook ter wereld. Bij de KBC-vrijwilligers, die met Lieven Keppens van het BRS Instituut als coördinator naar Ethiopië trokken, werd alvast veel gelachen. En ook in het Ethiopisch restaurant in Leuven waar ze terugblikken op hun samenwerking borrelen er lachsalvo’s op. Wat zijn de ingrediënten van een goed team? En wat is belangrijk in de samenwerkingmet eenmicrofinancieringspartner?

Jaarverslag 2022 - [ 11 ] Samen uit één schotel eten Lieven: “Die informele, persoonlijke momenten zijn heel belangrijk voor het goed draaien van een team. En dat is net zo in de samenwerking met de mensen van de MFI. Dat zit in kleine dingen: het gesprek tijdens een lange autorit, samen een koffie drinken of ’s middags aanschuiven om een injera te eten.” Arnold: “Je trekt je ogen wel even open als ze zo’n grote teff-pannenkoek serveren en iedereen met zijn vingers uit dezelfde schotel eet.” Vloeken mag Lieven: “Een bijzondere sterkte van dit team vond ik het empathisch vermogen van iedereen. Luisteren naar de mensen, je verplaatsen in hun situatie en van daaruit over hun problemen nadenken. Dat is heel belangrijk.” Jan: “Net zoals ik bij KBC de cliënt centraal stel, vertrek ik bij een BRS-opdracht vanuit de MFI en de mensen daar. Ik ben niet de expert die zegt wat zij moeten doen. De collega’s daar weten heel goed waar ze mee bezig zijn.” Bert: “Absoluut. Dat zijn geen amateurs die smeken om hulp. Zij spreken met kennis van zaken en vanuit onze ervaring delen wij ons idee hierover. Gelijkwaardigheid is geen issue. Dat is er gewoon. Vanzelf.” Arnold: “Je moet mensen op gelijk niveau in de ogen kijken. En ook durven tonen dat jij het soms niet weet of onzeker bent.” Jan: “Moeilijke dingen op tafel durven leggen hoort er ook bij. Ik vond het belangrijk de ambities van een nieuwe medewerker van Wasasa wat te temperen door erop te wijzen dat het beter is een project eerst lokaal te lanceren vooraleer het op te schalen. Op een tactvolle manier. Als er vertrouwen is, kan dat.” Bert: “Toen ik Amsalu, de CEO van Wasasa, confronteerde met een groot IT-risico in hun systeem vloekte hij wel even, maar daarna ging hij constructief op zoek naar een oplossing.” Luisteren naar de mensen, je verplaatsen in hun situatie en van daaruit over hun problemen nadenken. Dat is heel belangrijk. Lieven Keppens

[ 12 ] - Jaarverslag 2022 Impact? Lieven: “BRS werkt niet met eenmalige bezoeken, maar met overeenkomsten van drie jaar. Dat biedt een kader waarbinnen zaken kunnen groeien en meer impact mogelijk is.” Bert: “Als rationele nerd vind ik efficiëntie heel belangrijk. Het is toch absurd dat die mensen daar het warmwater opnieuw zouden moeten uitvinden, terwijl wij net hetzelfde proces doorgemaakt hebben en onze ervaring kunnen delen. Niet dat je zomaar oplossingen kan aanreiken, maar je kan hen wel helpen om sneller een antwoord te vinden.” Jan: “We doen zeker zinvol werk. In een stabiele omgeving biedt microfinanciering de boeren echt kansen om vooruit te geraken. Maar de omstandigheden maken het niet altijd gemakkelijk. Er is de bevolkingsexplosie, de klimaatverandering met grote droogtes tot gevolg, de oorlog, …Alle inspanningen kunnen zomaar in één klap van tafel geveegd worden.” Arnold: “We werken op beperkte schaal natuurlijk, maar als Wasasa kan zorgen voor een multiplicatoreffect, een voorbeeld dat navolging krijgt, is er hoop. De essentie van de essentie Lieven: “Sowieso ben ik trots op wat we doen. De samenwerking tussen BRS en KBC die dit mogelijk maakt, geeft mij een heel goed gevoel.” Arnold: “Er is zoveel deskundigheid aanwezig bij KBC. Geweldig dat dit kan! Ook voor mezelf is dit een heel verrijkende ervaring.” Jan: “Voor mij is dit herbronnen. Je dompelt jezelf een week onder in de essentie van ontwikkeling en financiering. Dat laat me opnieuw reflecteren over mijn werk bij KBC.” Bert: “Ik zag het eerlijk gezegd somber in op een bepaald moment. ‘In wat voor miserie leven deze mensen toch?’, dacht ik. En dan is er nog die oorlog. Waar zijn wij mee bezig? Maar dan zag ik in dat we eigenlijk bovenop de essentie van de essentie zitten! Daar waar alles start: de boeren die voedsel produceren. Via microfinanciering van de boeren helpen we een land op te veren. Dat stemt me hoopvol en motiveert mij heel erg.”

Jaarverslag 2022 - [ 13 ] BRS jaaroverzicht 2022

[ 14 ] - Jaarverslag 2022 Tijdens het prospectiebezoek maakten Johan en Hugo concrete afspraken voor verdere samenwerking met het managementteam van de spaar- en kredietcoöperatie EBO. NIEUW PARTNERSCHAP OEGANDA Kurt, Patricia en Philip poseren fier met het team van de spaar- en kredietcoöperatie van San Antonio, één van de drie nieuwe partners van BRS in Ecuador. NIEUW PARTNERSCHAP ECUADOR Het BRS-team (Marc, Simon en Georges) op bezoek bij Buusaa Gonofaa. NIEUW PARTNERSCHAP ETHIOPIË Na de coronaluwte pikte BRS in 2022 opnieuw de draad op omde banden met bestaande partners aan te halen en nieuwe partnerschappen op te starten. Ontdek het allemaal in het BRS Jaaroverzicht 2022. BRS jaaroverzicht 2022 Bekijk het jaaroverzicht in video formaat

Jaarverslag 2022 - [ 1 174 deelnemers genoten van de cursussen van Microfact. Jarek licht hier toe hoe Microfact microfinancieringsinstellingen helpt te versterken dankzij allianties met Impact Investors, TA-partners en associaties. 174 DEELNEMERS E-LEARNING Landbouw is voor vele families in het Zuiden de voornaamste inkomstenbron. Hubert en Christian op bezoek bij klanten van U-IMCEC in Senegal. FOCUS OP LANDBOUW- FINANCIERING BRS Microfinance Coop had eind 2022 leningen lopen aan 6 microfinancieringsinstellingen. Samen goed voor 15.000 microkredieten 15.000 MICROKREDIETEN Lieven met bezoekers van Climbs-Filipijnen te gast bij KBC in Leuven. PARTNERS INSPIREREN

[ 16 ] - Jaarverslag 2022 Bezoekers uit het Zuiden laten zich inspireren door BRS in België We hebben mensen gezien die echt leven voor hun stiel. Ze weten wat ze doen en waar ze naartoe gaan. Dat heeft indruk op ons gemaakt. Romain Tougma Directeur kredieten FCPB Burkina Faso De departementen voor landbouwfinanciering van KBC en meer dan een eeuw aan ervaring van CERA, zullen ons uitstekend helpen, net als de principes van Raiffeisen. Dat is wat we zoeken. Ousmane Thiongane Algemeen directeur UIMCEC Senegal Eindelijk! Na jaren digitaal overleg kondenwe Ousmane Thiongane (Senegal), RomainTougma (Burkina Faso) en collega’s uitnodigen voor een inspirerende vorming over landbouwkredieten. Tijdens een intensieveweek van overleg met collega’s van KBC, CBC, Cera, Boerenbond, de veiling en natuurlijk ookmet boeren, bespraken ze hun doelen i.v.m. de verhoging van hun nationale voedselproductie. Bekijk het videoverslag van dit bezoek. Romain Tougma Ousmane Thiongane

BRS vzw

[ 18 ] - Jaarverslag 2022 Resultatenrekening (in euro) Resultaatverwerking (in euro) Bedrijfsresultaat 372.496 230.966 Brutomarge 376.698 234.712 Omzet 176.987 245.761 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 509.356 288.240 Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 325.942 314.977 Andere bedrijfskosten 4.202 3.746 Financiële opbrengsten 69 27 Recurrente financiële opbrengsten 69 27 Financiële kosten 341 273 Recurrente financiële kosten 341 273 Resultaat van het boekjaar 372.224 230.720 Te bestemmen winst of verlies 1.442.016 1.069.792 Te bestemmen winst of verlies van het boekjaar 372.224 230.720 Overgedragen winst of verlies van het vorige boekjaar 1.069.792 839.072 Over te dragen winst of verlies 1.442.016 1.069.792 Balans (in euro) Activa 2.726.196 2.352.004 Vaste activa 323.104 323.104 Financiële vaste activa 323.104 323.104 Vlottende activa 2.403.092 2.028.900 Liquide middelen 2.399.826 2.028.900 Passiva 2.726.196 2.352.004 Eigen vermogen 2.642.016 2.269.792 Fondsen van de vereniging 700.000 700.000 Bestemde fondsen en andere reserves 500.000 500.000 Overgedragen resultaat 1.442.016 1.069.792 Schulden 84.180 82.212 Schulden op ten hoogste één jaar 84.180 82.212 Leveranciers 49.874 81.328 Bezoldigingen en sociale lasten 0 561 Overige schulden 34.306 323 2022 2022 2022 2021 2021 2021

Jaarverslag 2022 - [ 19 ] Toelichting BALANS Op afsluitdatum bedraagt het balanstotaal 2.726.196 euro. Het belangrijkste gedeelte van de activazijde zijn de vlottende activa (2.403.092 euro). Deze omvatten in hoofdzaak de liquide middelen van BRS. De financiële vaste activa (323.104 euro) betreffen de deelnemingen in: • Alterfin (boekwaarde: 2.500 euro) • Incofin (boekwaarde: 2.604 euro) • BRS Microfinance Coop (boekwaarde: 318.000 euro). Het voornaamste bestanddeel van de passivazijde is het eigen vermogen (2.642.016 euro) dat in 2022 toeneemt met 372.224 euro. Deze toename is te verklaren door de winst van het boekjaar. De schulden op ten hoogste één jaar (84.180 euro) betreffen: • enerzijds de handelsschulden, meer bepaald ontvangen maar nog niet betaalde facturen van boekjaar 2022 alsook geraamde nog te ontvangen facturen met betrekking tot het huidige en het voorgaande boekjaar • anderzijds de overige schulden van projecten. RESULTATENREKENING NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN De resultatenrekening sluit met een positief resultaat van 372.224 euro. De bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak: • bruto opbrengsten van de tombola’s van Cera (176.987 euro) • giften (509.355 euro). De brutomarge bedraagt 376.698 euro en is het positieve saldo van de bedrijfsopbrengsten (702.640 euro) en de diensten en diverse goederen (325.942 euro). De diensten en diverse goederen worden aan de volgende kostenplaatsen toegewezen: • communicatie: 22.471 euro • werkingskosten: 16.577 euro • projecten en financiële dienstverlening: 198.397 euro • adviesverlening: 53.428 euro • vorming: 5.571 euro • organisatie en prijzen tombola: 29.498 euro De andere bedrijfskosten (4.202 euro) betreffen onder andere de betaalde patrimoniumtaks, de kosten met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en publicaties in het Belgisch Staatsblad. De financiële opbrengsten (69 euro) omvatten het dividend van Alterfin en Incofin alsook positieve omrekeningsverschillen van de vreemde valuta. De financiële kosten (341 euro) hebben voornamelijk betrekking op kosten voor niet Europese overschrijvingen en het bedrijfsrevisorenattest. De verplichtingen met betrekking tot reeds goedgekeurde projecten, waarvan de uitvoering en de uitbetaling in de volgende boekjaren zal plaatsvinden, bedragen op afsluitdatum 535.000 euro.

[ 20 ] - Jaarverslag 2022 Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. IBAN-nummer: BE07 7300 0700 0766 BIC (swift): KREDBEBB Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) onderschrijft BRS de ethische code. Daarmee beloven we dat we op een ethische manier fondsen werven. Je beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat de schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste jaarlijks geïnformeerd worden over de besteding van de verworven fondsen. Dat doen we onder meer via dit jaarverslag. Meer info vind je op www.brs.coop en www.vef-aerf.be. een gift te doen zelf een activiteit te organiseren BRS op te nemen in je testament Je kunt BRS steunen door: Steun BRS Met jouw bijdrage geef je rurale ondernemers en boeren in het Zuiden de kans om het heft in eigen handen te nemen en een toekomst te creëren voor hun gezin.

BRS Microfinance Coop

Microfinance Lunch Break: Is Microfinance the best way to finance smallholder farmers? Jean-Marc Debricon, directeur van sociaal investeerder Alterfin en Dominique Morel, expert landbouwontwikkeling bij ngo SOS Faim, kennen elkaar al heel lang. Ze delen niet alleen een verleden bij Alterfin – zij als voorzitter, hij als CEO –maar ook de gedrevenheid ommensen in het Zuidenmeer kansen te geven, o.a. door microfinanciering. Tijdens de Microfinance Lunch Break vanmaart ’22 belichtten zij samen de financiële uitdagingen waar kleinschalige landbouwmee worstelt. Dominique sprak vanuit het standpunt van de boeren, Jean-Marc als sociaal financier. We delen hier enkele kerngedachten van Jean-Marc en Dominique tijdens deze boeiende lunchbreak sessie. Het volledige videoverslag kan je herbekijken viaMicrofinance Lunch Break (brs.coop) Bekijk de video [ 22 ] - Jaarverslag 2022

BRS Microfinance Coop verstrekt leningen aanmicrofinancieringsinstellingen en investeert ook inmicrofinancieringsfondsen. Bij de selectie van deze fondsen houdt BRS Microfinance Coop naast de financiële criteria ook rekeningmet: > 50% ruraal, > 50%microfinance en de focus op rurale ondernemers en boeren. In 2022 besloot de Raad van Bestuur omhet kapitaal in Incofin cv te verhogenmet 1 miljoen euro en een participatie van 1 miljoen euro bij Alterfin cv te nemen. Dominique Morel Jean-Marc Debricon 60% van de bevolking die honger lijdt zijn boeren “De vraag is niet of familiale landbouwbedrijven in staat zijn om de wereld te voeden. Want ja, dat kùnnen ze. Als zij net als de agro-industrie toegang krijgen tot aangepaste financiering kunnen zij groeien en voldoende produceren. De echte vraag is: wie produceert ons voedsel op de meest duurzame manier, met respect voor mens en milieu? Kleine boeren hebben de kennis en potentie ommilieuvriendelijk te werken en onze bronnen te beschermen. In tijden van crisis hebben zij ook meer veerkracht omdat hun productie gediversifieerder is. Financiering van familiebedrijven is bovendien belangrijk in de strijd tegen armoede, want paradoxaal genoeg bestaat 60 % van de bevolking die honger lijdt uit boeren.” Groene financiering “MogenMFI’s zich bemoeienmet de milieu-impact van het productieproces van de boeren? Ik vind heel zeker van wel. Dat we meer groene productenmoeten promoten en het gebruik van organische productie- en bemestingssytemen stimuleren, bv. door hiervoor lagere intrestvoeten te rekenen. Microfinanciering is gestart vanuit een sociale visie op financiële inclusie. Maar ondertussen zeggen we: het is niet voldoende dat iedereen mee aan boord is. We moeten ook financieren op een groene manier, ervoor zorgen dat het milieu beschermd wordt.” 75% van de financiële noden van familiale landbouwbedrijven zijn niet vervuld “Het totale aanbod van kredieten voor landbouwers – door financiers allerlei: van grote, commerciële banken tot kleine MFI’s – komt slechts tegemoet aan 25% van de noden van de boeren. Meestal gaat het om leningen op korte termijn, die vooral mikken op de teelt van koffie en cacao. Voor de overige 75% van hun noden vinden familiale landbouwbedrijven geen geschikte financiering. Om hieraan tegemoet te komen hebben we tien jaar geleden met enkele sociale investeerders CSAF opgericht: Council for Smallholder Agriculture Finance. In plaats van elkaar te beconcurreren in dat goed voorziene segment van 25% zoeken we nu samen uit hoe we de ontbrekende 75% kunnen invullen. We promoten agrofinanciering en stellen richtlijnen op voor verantwoorde kredietverstrekking.” We moeten ons niet enkel richten op gevestigde instituten “Sociale investeerders steunen boeren indirect, door MFI’s te financieren. Dat moet met zorg gebeuren, met oog voor de draagkracht van deze organisaties zodat een vlotte terugbetaling haalbaar blijft. De kredietenmoeten verstrekt worden in de lokale munt, niet in US dollars. Harde valuta brengen in de huidige internationale situatie teveel risico’s met zichmee. Door de oorlog in Oekraïne bv. daalt de lokale munteenheid in waarde t.o.v. de US dollar, waardoor kredietnemers plots veel meer moeten terugbetalen. We moeten ons ook richten opmeer landelijke en zich ontwikkelende MFI’s, niet enkel op de grote, gevestigde instituten. En samenwerkenmet andere partners die MFI’s technisch ondersteunen is ook belangrijk. Hulp bij digitalisering bijvoorbeeld leidt tot lagere werkingskosten.” www.sosfaim.be www.alterfin.be www.incofincvso.be www.csaf.org www.aceliafrica.org Investeringen in microfinancieringsfondsen Jaarverslag 2022- [ 23 ]

[ 24 ] - Jaarverslag 2022 BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal negen leden: • minimaal één en maximaal twee bestuurders gekozen uit de houders van de A-aandelen (bestuurders A); • minimaal vier en maximaal zes bestuurders uit de door de houders van de C-aandelen voorgedragen kandidaten (bestuurders C); • maximaal één externe bestuurder (expert), die al dan niet vennoot is, vrij gekozen door de Algemene Vergadering (bestuurder E). Deugdelijk bestuur AANDEELHOUDERSCHAP De inbreng in BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam, met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1719 particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cv, BRS vzw en KBC Bank nv (houders van C-aandelen). De particuliere (A-)vennoten hebben gezamenlijk een bedrag van 4.706.500 euro ingebracht. Op 31 december 2022 telde het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop zes leden: één bestuurder A, vier bestuurders C en één bestuurder E. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder C is onbeperkt hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder A of E vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het negende opeenvolgende bestuursjaar. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt steeds gekozen uit de bestuurders C. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De gemiddelde inbreng per particuliere vennoot bedraagt 2738 euro. De C-aandelen vertegenwoordigen 17.500.000 euro van de totale inbreng. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van mei. De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop vond op 13 mei 2022 plaats op de zetel van BRS, Muntstraat 1, Leuven.

Jaarverslag 2022- [ 25 ] Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuurs- orgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2022 onder meer volgende topics: • strategie BRS Microfinance Coop 2025 • opvolging van het investeringsbeleid: de globale BRS-investeringscriteria en de investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen • opvolging van de samenwerking met Incofin cvso en Alterfin cv • opvolging van het risicobeheer, en de mogelijke implicaties van de COVID-19-crisis in de microfinancieringssector • voorbereiding van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2022 • voorstel tot aanpassing van de statuten in verband met de Amerikaanse FATCArapporteringsverplichtingen • beslissing om geen coöperatief dividend BRS Microfinance Coop uit te keren over boekjaar 2021 • netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop • opvolging bestuursmandaten (voorstellen tot benoeming en herbenoeming van bestuurders) • voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris. Samenstelling bestuursorgaan BRS Microfinance Coop op 31.12.2022 Het bestuursorgaan vergaderde vier keer in 2022: op 15 maart, 19 april, 20 september en 23 november. Naam Hoedanigheid Einde huidige mandaat Aanwezigheden Lieven Boone Bestuurder A 2025 3 Franky Depickere (voorzitter) Bestuurder C 2024 3 Stephan Olaerts (gedelegeerd bestuurder) Bestuurder C 2024 4 Koen Schrever Bestuurder C 2024 3 Bart Verbeek Bestuurder C 2025 3 Piet Vandendriessche Bestuurder E (tot 13.05.2022) 2022 1 Hugo Vanderpooten Bestuurder E (sinds 13.05.2022) 2025 2 INVESTERINGSCOMITÉ Er werd een Investeringscomité opgericht, dat zelfstandig investeringsbeslissingen kan nemen binnen de door het bestuursorgaan uitgezette krijtlijnen. Het Investeringscomité wordt aangesteld door het bestuursorgaan en bestaat uit een gekwalificeerd teammet een ruime expertise op het gebied van financiële en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met de sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de evolutie en het beheer van alle risico’s op de voet. Op balansdatum bestond het Investeringscomité uit volgende leden: • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors • Hugo Vanderpooten, in opvolging van Piet Vandendriessche. Het mandaat van de leden van het Investeringscomité is onbezoldigd.

[ 26 ] - Jaarverslag 2022 ADVISERENDE ROL VAN INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT COMMISSARIS De investeringsportefeuille van BRS Microfinance Coop wordt geadviseerd door Incofin Investment Management (Incofin IM). Incofin IM heeft een uitgebreide ervaring met microfinanciering in internationale markten en het onderhouden van banden met investeerders wereldwijd. Incofin IM streeft een ‘double bottom line’-aanpak na en heeft dus aandacht voor zowel financiële als sociale performantie. Incofin IM zorgt, naast de grondige doorlichting van investeringsdossiers (‘due diligence’), voor de opvolging van de organisaties in de portefeuille van BRS Microfinance Coop, conform het investeringsbeleid. Voor haar werkzaamheden inzake de investeringsdossiers, die ze aanreikt en opvolgt, ontvangt Incofin IM een vergoeding van BRS Microfinance Coop. De externe controle wordt uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft Kenneth Vermeire aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Verslag van het bestuursorgaan ONZE MISSIE BALANS BRS Microfinance Coop streeft een sociaal doel na en heeft geen oogmerk tot winstmaximalisatie. Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin om duurzame ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te bevorderen en in het bijzonder om via microfinancieren en microverzekeren de toegang tot financiële diensten te verbeteren voor rurale ondernemers en boeren in het Zuiden, om hen zo kansen te bieden om een toekomst voor zichzelf en hun gezin op te bouwen. Respect voor iedereen, solidariteit en samenwerking zijn waarden die BRS Microfinance Coop hierbij ter harte neemt in haar volledige werking. De vennootschap realiseert deze doelstelling onder meer door: • het toestaan van leningen of borgstellingen, onder om het even welke vorm en in eender welke valuta, aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s), microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen die financiële diensten aanbieden; Eind 2022 bedroeg het balanstotaal van BRS Microfinance Coop 22,1 miljoen euro, ten opzichte van 21,8 miljoen euro eind 2021. Hierna lichten we de diverse activa- en passivaposten verder toe. • rechtstreekse en/of onrechtstreekse investeringen in microfinancieringsinstellingen, microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen die financiële diensten aanbieden; • de capaciteit van genoemde organisaties te versterken dankzij expertise en coaching op vlak van bankieren, verzekeren en coöperatief beheer; • investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen (met focus op MFI’s, Latijns-Amerika en Afrika en klanten in rurale gebieden). Hiermee brengt BRS Microfinance Coop verslag uit over het boekjaar 2022 en vraagt aan haar vennoten goedkeuring over de jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december 2022. Het bestuursorgaan heeft toezicht gehouden op de activiteiten van de vennootschapmet specifieke aandacht voor haar sociale doelstelling.

Jaarverslag 2022- [ 27 ] In 2022 werden er geen nieuwe leningen verstrekt maar werden – conform het nieuwe investeringsbeleid – de investeringen in microfinancieringsfondsen opgetrokken van 0,6 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro (de participatie in Incofin cvso verhoogde met 1 miljoen euro en er werd ook een participatie genomen in Alterfin voor een bedrag van 1 miljoen euro). Een bedrag van 2,4 miljoen euro aan leningen kwam in 2022 op eindvervaldag en werd effectief terugbetaald. De portefeuille van BRS Microfinance Coop bestond eind 2022 uit leningen aan zes microfinancieringsorganisaties in zes verschillende landen voor een bedrag van 7,1 miljoen euro. Daarnaast is er de achterstallige lening aan Progresemos in Mexico die in 2021 volledig werd afgeschreven. In de loop van 2023 zal 5,3 miljoen euro van de verstrekte leningen vervallen. 5,0 10,0 Evolutie investeringen Bedrag (in miljoenen euro) Eind 2021 Fundeser Nicaragua 1,1 Komida Indonesië 1,5 One Puhunan Filipijnen 1,5 LOLC Cambodja 1,8 Light Indië 1,4 MF Fondsen 0,6 AMC El Salvador 0,9 PilarH Honduras 1,3 Eind 2022 Fundeser Nicaragua 1,1 PilarH Honduras 1,1 One Puhunan Filipijnen 1,1 Light Indië 1,4 Komida Indonesië 1,5 LOLC Cambodja 0,9 MF Fondsen 2,6 Portefeuille Deze grafiek geeft de samenstelling van de portefeuille weer op 31.12.2022 en maakt de vergelijking met de portefeuille op 31.12.2021.

[ 28 ] - Jaarverslag 2022 Sinds eind 2021 legde BRS een volledige waardevermindering aan voor de lening van 2 miljoen USD die het in 2018 verstrekte aan Progresemos en die sinds eind 2021 volledig achterstallig is. Progresemos werd ondertussen failliet verklaard en het liquidatieproces is lopende. De door de rechtbank aangestelde vereffenaar leidt dat proces. Daarbij wordt zowel getracht om de kosten te beperken als om de kredietverstrekkers nog een deel van hun verstrekte middelen terug te betalen. Fundeser ontving in 2017 een lening van 2 miljoen USD voor 3 jaar maar kwam een jaar later onder meer na slechte koffieoogst en sociale onrusten in het land in serieuze problemen. Als sociale investeerder keurde BRS Microfinance Coop, samen met de andere investeerders, een herstelplan goed, werd het afbetalingsplan aangepast en verlengd tot 2023 en werd een deel van de intrest kwijtgescholden. Dit gaf de nodige ademruimte aan de MFI en ze slaagden erin ondertussen in het tij te keren, hun kredietportefeuille te herstructureren en terug het vertrouwen te winnen van de investeerders. Wie LOLC zegt, zegt ‘sociaal’. Deze MFI was de eerste instelling die in Cambodja het SMART-certificaat ontving, een erkenning voor haar inspanningen om het principe van ‘clients first’ heel actief in de werking te integreren. Deze organisatie bewijst dat sterke groei en goede financiële resultaten kunnen samengaan met een goede sociale performantie en dat ze samen met haar klanten verder groeit. Het gemiddelde krediet dat in 2016 rond de 1000 euro bedroeg, is momenteel al gestegen naar 3600 euro. De eerste lening die BRS Microfinance Coop verstrekte om deze groei te ondersteunen werd in 2020 verlengd voor drie jaar en verhoogd tot 2 miljoen USD. Hiervan moet nog 1 miljoen USD terugbetaald worden in mei 2023. Mexico Nicaragua Cambodja PilarH is een microfinancieringsinstelling die zich sinds 2007 inzet om ondernemende mensen te begeleiden om van hun zaak een succes te maken. Via adviesverlening en coaching door vrijwilligers van Cera en KBC heeft BRS vzw PilarH jarenlang mee begeleid tot de stevige organisatie die ze nu is (bijna 38.000 klanten en 15.000 kredietnemers met een gemiddeld kredietbedrag van bijna 2400 USD). PilarH heeft momenteel nog twee leningen lopen bij BRS Microfinance Coop voor een totaalbedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro en hiermee werden een 500-tal leningen aan kleine ondernemers verstrekt. Na eerdere leningen in 2017 en 2019 werd in 2021 een nieuwe lening van 1,5 miljoen euro op 2 jaar verstrekt aan One Puhunan. Deze nog jonge microfinancieringsinstelling die in 2014 werd opgericht onder impuls van hoofdaandeelhouder Credit Access Asia blijft sterk groeien met ondertussen een klantenbasis van meer dan 316.000 en een kredietportefeuille van bijna 75 miljoen USD, een verdubbeling t.o.v 2019. Ze verstrekken voornamelijk groepsleningen aan vrouwelijke ondernemers met een gemiddeld daginkomen tussen de 2 en 7 USD. Honduras Filipijnen Komida (Koperasi Mitra Dhu’afa) is een mooi voorbeeld van ‘samen sterk’. Deze coöperatie telt ondertussen al bijna 800.000 leden. De leden hebben een aandeel van 7 USD en daardoor is Komida zeer toegankelijk voor de armere bevolking. De meeste leningen zijn groepsleningen aan vrouwen via de Grameen-methodologie. Na een kortlopende lening van één jaar in 2017 en een tweede lening in 2019, besloot het investeringscomité in 2021 om een nieuwe lening van 1,5 miljoen euro voor een periode van twee jaar te verstrekken waardoor Komida het afgelopen jaar nieuwe leningen kon verstrekken aan bijna 7000 klanten. Indonesië

Jaarverslag 2022 - [ 29 ] BRS verstrekte in mei 2021 een lening van 1,7 miljoen euro op 3 jaar aan Light Microfinance. De 200.000 klanten van Light zijn bijna uitsluitend vrouwen in landelijke gebieden en kleinere stadjes in het westen van India. Het gaat om kleine leningen voor productieve doeleinden, vaak in een context waar financiële dienstverlening te wensen over laat. De grootste groep van de klanten van Light Microfinance zijn melkveehouders (70%) die deel uitmaken van lokale coöperaties. Leningen worden aangeboden via een groepsmodel met gezamenlijke aansprakelijkheid. Groepen bestaan meestal uit drie tot tien vrouwen. De financiële instelling past haar productaanbod voortdurend aan om ervoor te zorgen dat het relevant blijft voor de noden van haar klanten. Behalve leningen biedt Light ook levensverzekeringen en medische verzekeringen aan. De instelling organiseert voor al haar klanten groepstrainingen rond financiële geletterdheid. Indië

[ 30 ] - Jaarverslag 2022 In juni 2016 tekende BRS Microfinance Coop voor een bedrag van 0,6 miljoen euro in op het kapitaal van Incofin cvso, een Belgische coöperatie die het lokale ondernemerschap in ontwikkelingslanden wil ondersteunen door te investeren in microfinancieringsorganisaties. Na het moeilijke coronajaar 2020 kon Incofin terug positieve resultaten voorleggen in 2021 en werd er op basis van dit resultaat in 2022 terug een dividend van 1% uitgekeerd. De participatie van BRS werd in september 2022 verder verhoogd tot 1,6 miljoen euro. In december 2022 nam BRS Microfinance Coop een participatie voor 1 miljoen euro in het kapitaal van Alterfin, een Belgische sociale cooperatie die de mogelijkheid biedt om te investeren op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier. Alterfin investeert via kredieten aan microfinancieringsinstellingen en organisaties actief in duurzame familiale landbouw in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. BRS Microfinance Coop houdt daarnaast twee beperkte participaties aan in fondsen die in microfinancieringsinstellingen investeerden. Beide fondsen waren van het gesloten type en zijn sinds enkele jaren in liquidatiefase. In functie van hun graduele afbouw ontving BRS uitkeringen uit deze fondsen. Hun gezamenlijke boekwaarde bedraagt, na meerdere terugbetalingen, 0 euro eind 2022. Ze kunnen in de komende jaren, net zoals in 2022, nog (beperkte) inkomsten voortbrengen in hun slotfase. Kapitaalparticipaties (financiële vaste activa) Overige activa Van de overige activa zijn de liquide middelen de belangrijkste balanspost. De liquide middelen bedroegen 11,6 miljoen euro op 31.12.2022. Dit bedrag staat voor 11,4 miljoen uit in euro. Om gebruik te kunnen maken van de indekkingsactiviteiten van MFX Solutions, betaalde BRS Microfinance Coop een terugvorderbaar toetredingsrecht van 0,2 miljoen USD. De overlopende rekeningen van het actief bedragen 0,4 miljoen euro en omvatten hoofdzakelijk verlopen interesten die betrekking hebben op boekjaar 2022, waarvan de betaling op de eerstvolgende rentebetalingsdatum in 2023 zal gebeuren en geactiveerde forward fees.

Jaarverslag 2022- [ 31 ] Eigen vermogen Het eigen vermogen van BRS Microfinance Coop bedroeg 22,0 miljoen euro op 31.12.2022. Na een daling met 0,6 miljoen euro in het voorgaande boekjaar, ingevolge de resultaatsimpact van de aanleg van een belangrijke waardevermindering in de kredietportefeuille in 2021, kon BRS Microfinance Coop in 2022 een herneming met 0,3 miljoen euro realiseren. Deze herneming was het gevolg van enerzijds een stijging naar aanleiding van het positieve resultaat van 0,4 miljoen euro en anderzijds en daling naar aanleiding van uittredingen door vennoten voor een bedrag van 0,1 miljoen euro. Het boekhoudkundige eigen vermogen ligt daardoor 0,2 miljoen euro of 1,0% lager dan de inbreng van alle vennoten. Dit impliceert dat 120 A-vennoten die in het voorjaar van 2022 aangaven vrijwillig te willen uittreden na de Algemene Vergadering in 2023 een bedrag van 494,92 euro per aandeel zullen terugbetaald krijgen i.p.v. de oorspronkelijke inbrengwaarde van 500 euro per aandeel. In deze uitzonderlijke tijden heeft hoofdaandeelhouder Cera cv beslist om zelf een extra bijdrage te leveren aan de uittredende vennoten door het verschil met de oorspronkelijke inbrengwaarde uit eigen middelen bij te passen. Inbreng De totale inbreng van vennoten bedroeg 22,2 miljoen euro. Dit is een daling met 0,1 miljoen t.o.v. eind 2021 door uittredingen/overlijdens van A-vennoten. Het aantal A-vennoten daalde in 2022 met 29. BRS Microfinance Coop cv BRS vzw Cera cv KBC Bank nv 1719 particuliere vennoten 1,4% 33,8% 43,6% 21,2% Aandeel in de inbreng van BRS Microfinance Coop op 31 december 2022 De inbreng van vennoten is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). De onbeschikbare inbreng bedraagt 50.000 euro. Reserves Mits goedkeuring van de resultaatverwerking die het bestuursorgaan voorlegde aan de Algemene Vergadering, wordt een (resterend) verlies van 0,2 miljoen euro overgedragen naar het volgende boekjaar. Schulden en overlopende rekeningen Buitenbalansverplichtingen BRS Microfinance Coop heeft eind 2022 voor 0,1 miljoen euro schulden. De handelsschulden bedragen 39.671 euro. De overlopende rekeningen van het passief bedragen 0,1 miljoen euro en bestaan uit toe te rekenen swapkosten in het kader van de aangegane wisselkoersindekkingen voor kapitaal- en interestbetalingen en al verkregen fees die over de looptijd van de uitstaande leningen in resultaat zullen worden genomen. De buitenbalansverplichtingen slaan op de contracten die betrekking hebben op termijnverrichtingen om de wisselkoersrisico’s op uitstaande leningen aan microfinancieringsorganisaties in te dekken. Op 31.12.2022 had BRS Microfinance Coop indekkingsverrichtingen uitstaan voor een totaal notioneel bedrag van 7,1 miljoen euro.

[ 32 ] - Jaarverslag 2022 Kosten Opbrengsten De kosten van BRS Microfinance Coop bestonden in hoofdzaak uit bedrijfskosten en financiële kosten. Deze kunnen gehergroepeerd worden in kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer van de portefeuille en kosten die meer administratief van aard zijn. De portefeuillegerelateerde kosten bestonden uit de bemiddelings- en beheersvergoeding aan Incofin IM (103.892 euro) en de verzekeringspremies naar aanleiding van de verzekering van landenrisico’s (26.699 euro). Die laatste werd vanaf het tweede kwartaal van 2022 niet meer onderschreven. De administratieve kosten bedroegen samen 32.169 euro. Daarvan hebben de voornaamste kosten betrekking op wettelijke publicaties, drukwerken en mailings en de commissarisvergoeding. BRS Microfinance Coop is, ondanks het positieve resultaat in 2022, geen vennootschapsbelastingen verschuldigd over het boekjaar 2022, gegeven de erg belangrijke waardevermindering die ze aanlegde in 2021 op de lening aan Progresemos in Mexico, waarvoor inmiddels een formeel faillissement werd uitgesproken. De belangrijkste opbrengsten van BRS Microfinance Coop zijn de financiële opbrengsten uit leningen aan microfinancieringsinstellingen. De leningen brachten 550.574 euro aan interesten op in 2022, na aftrek van de kosten in het kader van de valutaindekking van hoofdsom en intresten. Daarnaast werden 24.593 euro netto-opbrengsten gerealiseerd op vlottende activa, waarvan het grootste deel feeinkomsten betrof. Verder zijn er beperkte overige opbrengsten (8.141 euro), die voornamelijk het resultaat zijn van bijkomende resultaten in het kader van de stelselmatige afbouw van 2 microfinancieringsfondsen (2.951 euro), een dividend op de participatie in Incofin cvso (5.599 euro) en positieve netto-omrekeningsverschillen (17.746 euro). RESULTATENREKENING In boekjaar 2022 wordt een winst gerealiseerd van 438.295 euro. Het werd, ondanks de uitdagende omstandigheden, een degelijk jaar, zonder waardeverminderingen op de portefeuille. Het resultaat van boekjaar 2021 bedroeg nog -573.582 euro. Het resultaat in 2021 werd in hoofdzaak negatief beïnvloed door de boeking van een belangrijke waardevermindering op de investering in Progresemos.

Jaarverslag 2022- [ 33 ] RESULTAATVERWERKING SOCIALE PERFORMANTIE In boekjaar 2022 werd een winst gerealiseerd van 438.295 euro. Het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop stelt aan de Algemene Vergadering voor om, na verrekening van de winst van het boekjaar met het overgedragen verlies uit het voorgaande boekjaar, het resterende verlies over te dragen naar het volgende boekjaar. Het totale overgedragen verlies zakt daardoor van 665.709 euro naar 225.550 euro. Op 31.12.2022 heeft BRS Microfinance Coop een samenwerking met zes microfinancieringsinstellingen in zes landen die samen ongeveer 1,8 miljoen klanten bereiken en een kredietportefeuille van ongeveer 1660 miljoen USD beheren samen. In de loop van 2022 eindigde de overeenkomst met één MFI. Het gemiddelde uitstaande kredietbedrag aan klanten varieert bij de verschillende MFI’s tussen de 200 en 3800 USD maar over het algemeen merken we een sterke verhoging van de gemiddelde kredietbedragen. Als we hiermee rekening houden, was de geïnvesteerde kredietportefeuille goed voor leningen aan bijna 15.000 kredietnemers waarvan de meerderheid vrouwen. Voor al deze microfinancieringsinstellingen wordt opgevolgd hoe ze scoren op gebied van sociale performantie en verantwoorde financiering. Deze scores worden bepaald op basis van de sociale missie, de toegankelijkheid voor alle klanten, de kwaliteit van de klantendienst, de bescherming van de klant, het HRbeleid binnen de instelling en de CSR (corporate social responsibility). RISICO’S EN ONZEKERHEDEN Als gevolg van haar activiteiten is BRS Microfinance Coop hoofdzakelijk onderworpen aan onderstaande risico’s: • Het marktrisico van BRS Microfinance Coop wordt onder meer vertegenwoordigd door risico’s eigen aan de activa waarin BRS Microfinance Coop investeert (hoofdzakelijk microfinancieringsinstellingen en microverzekeraars), risico’s eigen aan het type investeringen (hoofdzakelijk leningen of kapitaalinvesteringen), en door risico’s eigen aan de spreiding of concentratie van de activa en aan de manier waarop BRS Microfinance Coop zich financiert (kapitaal en schulden). Ook de liquiditeit van de activa en passiva beïnvloeden het risico voor BRS Microfinance Coop. • Het concentratierisico van BRS Microfinance Coop houdt verband met een grote concentratie van de investeringen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Enerzijds heeft BRS Microfinance Coop als doel hoofdzakelijk te investeren in de sector van de microfinanciering en het microverzekeren. De activa zullen dus in deze sector geconcentreerd zijn. Anderzijds kunnen binnen de betrokken sector zelf concentratierisico’s voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als bepaalde regio’s dezelfde risico’s in hun microfinancierings- of microverzekerings-activiteiten ervaren (vb. een regio waarin vele micro-ondernemers actief zijn in eenzelfde sector).

[ 34 ] - Jaarverslag 2022 • Het debiteurenrisico van BRS Microfinance Coop kan omschreven worden als het risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft en zijn of haar verplichtingen ten aanzien van BRS Microfinance Coop niet naleeft. BRS Microfinance Coop investeert in hoofdzaak in microfinancieringsinstellingen. Deze organisaties verstrekken voornamelijk kredieten aan personen die slechts in erg beperkte mate of veelal geen zekerheden kunnen voorleggen. Daarnaast investeert BRS Microfinance Coop in microverzekeraars. Deze organisaties verstrekken voornamelijk microverzekeringen aan de armere bevolking in het Zuiden. Het valt niet uit te sluiten dat deze organisaties insolvabel worden, waardoor de investering van BRS Microfinance Coop in de betrokken organisaties geheel of ten dele kan verloren gaan. • Het landenrisico refereert aan het risico op mogelijke wijzigingen in een land, die een impact hebben op het ondernemingsklimaat van dat land (vb. devaluaties van de nationale munt, wijzigingen in het regelgevende kader, burgeroorlog, transferverbod van geldmiddelen, overheidsconfiscaties, …). • Wisselkoersrisico’s voor BRS Microfinance Coop ontstaan in hoofdzaak als investeringen in andere valuta dan de euro worden gedaan. Bewegingen in de wisselkoers ten opzichte van de euro kunnen het resultaat van BRS Microfinance Coop beïnvloeden. • Onzekerheid over toekomstige rente-inkomsten en renterisico houdt voor BRS Microfinance Coop in dat veranderingen in de rentestanden (en aangerekende marges) de financiële positie en de resultaten van BRS Microfinance Coop kunnen beïnvloeden. Dergelijk risico treedt onder meer op indien door BRS Microfinance Coop verstrekte leningen coupons opleveren of vervallen in een periode waarin de rentestand (en aangerekende marge) ongunstig is geëvolueerd, waardoor de opbrengst van een mogelijke herinvestering van de middelen negatief wordt beïnvloed. Daarnaast kan er, als BRS Microfinance Coop schulden aangaat, een risico ontstaan door een verschil in vervaldata tussen de rentegevoelige activa en passiva op de balans. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de rente die kan behaald worden onvoldoende is om de kosten van BRS Microfinance Coop te dekken. • De investeringen die BRS Microfinance Coop aangaat zijn niet courant op een markt verhan- delbaar. Dit kan leiden tot situaties waarin de vennootschap weliswaar solvabel is, maar over te weinig liquide middelen beschikt (om vb. haar werkings- of financieringskosten tijdig te betalen). Daarnaast zullen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom. Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, wat negatieve repercussies kan hebben op de liquiditeitspositie van BRS Microfinance Coop. • BRS Microfinance Coop is onderhevig aan de risico’s die verbonden zijn aan Incofin IM als adviserende partner, zoals haar deskundigheid over de microfinancieringssector, beschikbaarheid, personeelsverloop, … • Het eventuele verlies van de erkenning als coöperatie of ontwikkelingsfonds heeft een impact op het fiscale statuut van de door BRS Microfinance Coop uitgegeven aandelen. De vennoot van BRS Microfinance Coop heeft onder meer volgende specifieke risico’s eigen aan het bezit van aandelen BRS Microfinance Coop: • De vennoten van BRS Microfinance Coop zullen jaarlijks een dividend ontvangen voor zover en in de mate dat de Algemene Vergadering beslist tot toekenning van een dividend. BRS Microfinance Coop is echter niet verplicht een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage garanderen. • Bij uittreding of uitsluiting heeft de vennoot met A-aandelen recht op een scheidingsaandeel, dat wordt bepaald als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen: 1) nominale waarde van het aandeel en 2) boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het aandeel op het einde van het boekjaar waarin de vennoot een uittredingsverzoek heeft ingediend, werd uitgesloten of van rechtswege is uitgetreden. • Vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar (van 1 januari tot 30 juni) vrijwillig uittreden. Het bestuursorgaan kan uittreding weigeren in bepaalde gevallen. • De A-aandelen zijn niet overdraagbaar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==